Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Centro Municipal de Coñecemento La Molinera acollerá un total de 16 obradoiros e actividades formativas ao longo de mes de setembro. A oferta inclúe un curso de iniciación á informática, tres obradoiros do _ESPAZO MAKER_ (sobre reciclaxe de compoñentes electrónicos, fabricación de impresoras 3D e robótica elemental), catro talleres para escolares, 4 novas sesións de xoves inspiradores, outros 4 relatorios da Escola de Organización Industrial e un encontro de redes sociais

 

O centro municipal organizará 3 obradoiros no seu ESPAZO MAKER:

 • "INTRODUCIÓN DA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE A PERSPECTIVA DA RECICLAXE DE COMPOÑENTES ELECTRÓNICOS ". Os martes do 26 de setembro a 14 de novembro Durante 7 semanas, se procederá a la identificación de compoñentes de materiais electrónicos en desuso, recuperación, precaucións, Técnicas, _testeos_, probas dos compoñentes recuperados, catalogación, e reutilización en fabricación de robots, impresoras 3D e demais tecnoloxías da industria 4.0.
 • “TALLER DE FABRICACIÓN DE IMPRESORA 3D". Os mércores desde o 27 de setembro a 22 de novembro. Procederase á fabricación, calibración e posta en funcionamento dunha impresora 3D a partir de compoñentes auto fabricados.
 • “TALLER FABRICACIÓN DE ROBÓTICA ELEMENTAL E IOT", os xoves desde o 21 de setembro ata o 9 de novembro: robots, tipos e aplicacións partes do robot móbiles, mecánica, electrónica e comunicacións, ensamblado, axustes e programación dun robot.

 

NO ESPAZO AULA CEMIT, do 18 ao 27 de setembro desenvolverase un OBRADOIRO DE INICIACIÓN Á INFORMÁTICA para facilitar ao público en xeral a oportunidade de capacitarse e adquirir uns principios básicos de achegamento que faciliten compartir información, la interoperatividade, o deseño centrado no usuario e a colaboración en Web.

 

CREATIVIDADE E EDUCACIÓN FINANCEIRA PARA NENOS E NENAS

 

No ESPAZO KIDS (para nenos e nenas de 8 a 15 anos) haberá 3 obradoiros:

 • “CREATIVIDADE APLICADA AO EMPRENDEMENTO INFANTIL E EDUCACIÓN FINANCEIRA” (do 19 de setembro a 12 de decembro, os martes). Este é un programa de creatividade aplicada á educación financeira e ao espírito emprendedor, utilizando a imaxinación para ser capaces de
  desenvolver calquera idea e poñela en funcionamento.
 • “OBRADOIRO ARQUIMAKERS III “OS MUNDOS DA AUGA A TRAVÉS DE MINECRAFT”, os mércores desde o 22 de setembro a 29 de novembro. Nenos e nenas entenderán os conceptos básicos da "auga" nos diferentes estados, na nosa contorna e usando as enormes posibilidades de Minecraft, crearán cidades dixitais, e resolverán retos de maneira colaborativa .
 • “OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A VIDEOXOGOS A TRAVÉS DE SCRACH“ (os xoves, desde o 21 setembro ao 30 de novembro). Fomentará as habilidades cognitivas, pensamento crítico, concentración e coñecemento das novas tecnoloxías, a través do programa SCRACH.

 

TALLER TEAM MAKERS FOR KIDS: PROGRAMACIÓN DE APP, ROBÓTICA E YOUTUBERS Os venres de setembro a novembro. Nenos e nenas aprenderán a traballar nun proxecto multidisciplinar, fomentando a creatividade en torno ás tecnoloxías e desenvolvendo as habilidades de comunicación.

O prazo de inscrición de todas estas actividades abrirase o día 12 de setembro.

 

XOVES INSPIRADORES. No marco do programa "Xoves inspiradores", o centro municipal desenvolverá un Obradoiro do informática para superheroes ao alcance de simples mortales ", os xoves pola tarde, con sesións tituladas: 'O Produto es ti: De que viven Google e Facebook', 'Ábrete sésamo: como crear contrasinais pésimas, regulares e indestrutibles' e 'Navegar como Snowden… apelidándose Garcia'.

Todas con entrada libre.

 

O programa formativo da Escola de Organización Industrial inclúe catro relatorios, para todos os público, os mércores pola tardes:

 • "Customer Development II " (6 de setembro)
 • "Contabilidad para StartUps " (13 de setembro)
 • "Pactos de socios e acordos parasociais " 20 de setembro
 • "Como construír el equipo de una StartUp " 27 de setembro

 

Finalmente o 13 de setembro terá lugar un "Meetup", de 20:00 a 21:30 h. O meetup é unha plataforma de redes sociais que permite a quen a integran reunirse na vida real a grupos unidos por un interese común.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.