Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O centro de coñecemento municipal La Molinera achegará a rapazada as máis novidosas ferramentas tecnolóxicas a través de oito obradoiros que se desenvolverán polas tardes os días de semana, no seu “Espazo Kids”.Dirixidas a escolares de entre 8 e 16 anos, estarán adicados a emprendemento, programación, Internet das cousas e robótica, impresión en tres dimensións, drons e realidade virtual. As persoas interesadas poden realizar a inscrición desde o xoves, 8 de febreiro, ás 9 da mañá a través da páxina web do centro municipal www.lamolinera.net. Ofértanse un total de 114 prazas

  • Emprendemento (creatividade, imaxinación e xogo financeiro) para escolares de 8 a 12 anos, os luns de 18 a 19,30h, desde o 19 de febreiro ao 26 de marzo
  • Programación con Scratch I (primeiros pasos en programación) para cativada de 8 a 10 anos, os martes de 18 a 19h, desde o 20 de febreiro ao 24 de abril
  • Programación con Scratch II (programación avanzada) para escolares de 10 a 14 anos, os martes, de 19 a 20h, do 20 de febreiro ao 24 de abril.
  • Team makers I (Internet das cousas e robótica) para escolares de 10 a 12 anos, os mércores de 18 a 19h, desde o 14 de febreiro ao 11 de abril
  • Team makers II (programación, plataforma Arduino e impresión en tres dimensións) Para escolares de 13 a 16 anos, os mércores de 19 a 20h, do 14 de febreiro ao 6 de xuño
  • Iniciación ao mundo dos drons (tipos, voo, simulación e características): de 12 a 16 anos, os xoves, de 18 a 19,30h, do 22 de febreiro ao 26 de abril
  • Iniciación ao modelado e impresión 3D coa ferramenta Tinkercad, de 9 a 14 anos, os venres, de 18 a 19h, do 23 de febreiro ao 20 de abril
  • Iniciación á realidade virtual: de 11 a 16 anos, os venres, de 19 a 20h, desde o 23 de febreiro ao 20 de abril.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.