Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O centro de coñecemento e innovación La Molinera, centro público dependente da Concellería de Emprego do Concello de Ourense, rexistrou máis de 32.500 usuarios durante o ano 2017, un notable incremento -do 250%- sobre o ano anterior, no que houbo 13.000 usuarios."La Molinera afianzou a función cara á que se dirixe", afirma o concelleiro Jorge Pumar: "Un laboratorio de innovación social dixital, centrado nas persoas, que permite conectar persoas con pemes, emprendedores, startups, administracións públicas, universidades e, todo isto, á súa vez con outras persoas". Cúmprese así un ano poñendo a disposición da ciudadania, espazos, mentorización, ferramentas tecnolóxicas e dixitais para dar o salto á sociedade do Coñecemento.

Foron 150 as actividades que se realizaron neste espazo municipal durante 2017, que permaneceu aberto un total de 228 días de 08:30 a 14:30 e de 16:30 a 30:30 horas (salvo en agosto, só pola mañá). Un horario que foi permitindo fidelizar o número de usuarios ao longo do ano: desde os 50 diarios que se rexistraban a primeiros de ano, até os 100 dos últimos meses. De feito, a época máis activa correspóndese co mes de novembro, con máis de 5 actividades de media diarias e un fluxo de 4.500 usuarios.

O salto cualitativo non é unicamente referido ao número de usuarios e actividades, senón no tipo de actividades. Segundo os datos, os Espazos Kids, Maker e CeMIT representan máis do 50% da actividade. Ademais, un de cada tres días días houbo actividades derivadas das cesións de espazo do centro, desenvolvéndose 15 eventos alleos á oferta formativa de La Molinera, así como 14 visitas de colexios. "O grande colofón a este ano foi o reto social da campaña #fabricandosorrisos, na que se fabricaron 150 xoguetes con impresoras 3D para as nenas e nenos do CHUO, coa colaboración de moitos usuarios do centro a partir das impresoras 3D fabricadas en a Molinera.

Se ben o centro de coñecemento seguirá vertebrado a través dos mesmos tres eixos estratéxicos (innovación social dixital, a nova empregabilidade e as tecnoloxías 4.0), La Molinera camiña cara a novas demandas cidadás e tecnolóxicas. Así, o novo espazo Teslab, ou o LabCafé, son os novos retos para consolidar a estrutura do centro dentro do organigrama municipal.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.