Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A aula CeMIT (Centro para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica) de Ourense, emprazada no centro de coñecemento de La Molinera, abre este mércores, 23 de xaneiro, o prazo de inscrición para 12 cursos que se impartirán entre os meses de febreiro e abril. Todos eles son gratuítos, están dirixidos a maiores de 16 anos e ofrecen cada un deles un total de 20 prazas. As persoas interesadas poden inscribirse no espazo web de La Molinera, www.lamolinera.net; ou na web cemit.xunta.gal/centro/55.

Os cursos están encadrados en tres áreas: Innovación Social Dixital; Nova Empregabilidade e Tecnoloxía 4.0, co gallo de cubrir diversos aspectos nos novos sectores nos que se está a desenvolver unha maior oferta de emprego. Pero tamén facilitarán aos alumnos o uso básico das novas redes no seu día a día ou en cuestións como a realización de trámites oficiais ou as compras a través de Internet.

No apartado de Innovación Social Dixital:

 • Iniciación á informática. Curso de 16 horas, que terá lugar os días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 de febreiro entre as 16:00 e as 18:00 horas.
 • Manexo e uso de smartphone (nivel básico). Curso de oito horas que se desenvolverá entre os días 11, 12, 13 e 14 de febreiro, de 16:00 a 18:00 horas.
 • Manexo e uso de smartphone (perfeccionamento). Curso de seis horas, de 16:00 a 18:00 horas, entre os días 20, 21 e 22 de febreiro.
 • Trámites a través de Internet. Curso de seis horas, os días 4, 6 e 8 de febreiro, de 09,30 a 11,30 horas.
 • Comprar de forma segura na Internet. Os días 19, 18 e 20 de febreiro, curso de seis horas, entre as 09,30 e as 11:30 horas.

Cursos de Nova Empregabilidade.

 • Deseño de páxinas web (JOOMLA). Curso de 18 horas, os días 22, 25, 27 e 29 de marzo e os días 1, 6, 8, 11, 13 e 15 de marzo. Entre 09:300 e 11:30 horas.
 • E-mail márketing. Curso de 10 horas. Os días 20, 22, 25, 27 e 29 de marzo, entre 09:30 e 11:30 horas.
 • Retoque de fotografías. Curso de oito horas, os días 11, 12, 13 e 14 de febreiro. De 09:30 a 11:30 horas.
 • Edición de vídeo. Dez horas. Os días 24, 25, 26, 29 e 30 de abril, entre 09:30 e 11:30 horas.

No apartado de Tecnoloxía 4.0.

 • Deseño en 3D. Curso de dez horas, nos días 8, 9, 10, 11 e 12 de abril de 09:30 a 11:30 horas.
 • Impresión 3D. Curso de dez horas. Entre as 09:30 e as 11:30 h oras os días 15, 16, 17, 22 e 23 de abril.
 • Deseño vectorial. Curso de 10 horas os días 1, 2, 3, 4 e 5 de abril, entre as 09:30 e as 11:30 horas.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.