Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Rede de Cidades AVE celebrou no Concello de Sevilla, cidade que ostenta a súa Presidencia, unha reunión técnica e a súa Asemblea Xeral (martes 14 e mércores 15 de novembro, respectivamente), nas que os membros dos diferentes destinos da Rede fixeron balance das accións despregadas durante 2017, analizaron o estado das contas e de comercialización dos seus produtos, Avexperience e Renfe Spain Pass, e avanzaron na estratexia para o ano 2018, cando se presentará o novo Plan Estratéxico 2018-2021. A estes encontros acudiron representantes dos destinos e comunidades autónomas que forman a Rede, como os consistorios de Sevilla, Valencia, Málaga, Tarragona,Cidade Real, Ourense, Cuenca, León, Villanueva de Córdoba, Toledo, Zaragoza, Lleida, Villena e Segovia.

De cara a 2018, a Rede de Cidades AVE presentará e comezará a implementación da nova estratexia que marcará os seus novos obxectivos para os próximos anos. No marco da reunión técnica do día 14, presentouse, debateuse e validáronse aspectos tan relevantes como a nova estratexia de mercados e o portfolio de produtos actuais e futuros, así como o Plan de Acción do 2018, que incluirá xa aspectos contemplados no novo Plan Estratéxico.

"Este novo Plan Estratéxico haberá de adaptar a Rede á nova contorna sempre cambiante do mercado turístico, aos seus retos e, sobre todo, ás necesidades dos propios destinos. E para ese novo enfoque nun país, España, que segue crecendo turísticamente, partimos dun proxecto, a Rede de Cidades AVE, cada vez máis consolidado, e que consideramos que contribúe ao crecemento do turismo, á creación de riqueza e á xeración de emprego", trasladou á Asemblea Xeral o seu presidente e alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

"Sevilla acolleu este ano a celebración do XXV Aniversario da Exposición Universal de 1992 e da chegada do primeiro AVE Madrid-Sevilla. Lonxe de expor un aniversario desde a nostalxia, o noso obxectivo foi mirar ambos os eventos cunha proxección de fututo, sempre para crecer e mellorar. Ese ha de ser o punto de partida para traballar no novo Plan Estratéxico?, abundou Espadas, quen resaltou a ?innegable contribución? da Rede de Cidades AVE ao crecemento turístico ?de todos e cada un dos destinos que a conforman".

Rede de Cidades AVE

A Rede de Cidades AVE é a asociación de destinos turísticos de España conectados pola Alta Velocidade que nace co obxectivo de promocionar as cidades que a integran baixo unha estratexia común, así como os seus produtos Renfe Spain Pass e Avexperience. Na actualidade, a Rede de Cidades AVE está presidida por Sevilla e constituída polas cidades de Albacete, Alacante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Cidade Real, Córdoba, Conca, León, Lleida, Madrid, Málaga, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena, Zamora e Zaragoza, que son membros de pleno dereito, así como Elxe, Granada, Murcia e Talavera de la Reina como cidades adheridas.

Para facilitar a viaxe aos turistas que visitan España e que proceden doutros países, Renfe articula o servizo Renfe Spain Pass, vinculado de maneira especial á Rede. Unha nova forma de viaxar que facilita os desprazamentos, con flexibilidade, podendo coñecer varios destinos da Rede de Cidades Ave nunha mesma escapada. Pódense elixir tantas viaxes como se desexen (4, 6, 8 ou 10) e compralos ata con 6 meses de antelación. Renfe Spain Pass está dispoñible en dúas categorías (Turista e Business) e para dous tramos de idade (nenos e adultos). Inclúe todos os trens AVE así como nos de longa e media distancia. As prazas resérvanse a través de Internet, axencias de viaxe ou estacións

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.