Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O ano 2017 trouxo a Ourense case 4.000 turistas máis que no ano anterior, até un total de 30.561, o que supón un aumento do 15% respecto a 2016. A nosa cidade é un destino atractivo dentro do turismo nacional, xa que un 85% dos visitantes proveñen dalgunha parte do estado español, principalmente Madrid, Castela e León, Andalucía ou Euskadi. O mes do ano con máis demanda de información turística foi agosto, con 7.643 persoas atendidas, seguido de xullo e setembro. Porén, o mes con maior grao de ocupación hoteleira, segundo os datos do INE, foi abril, no que se superou o 60% de media. Ao longo do ano, a media é de 1,66 días de estancia.

“Estes datos indican que as accións divulgativas de Ourense como destino turístico levadas a cabo pola Concellería de Turismo e Termalismo foron acertadas e están a dar os resultados buscados”, sinala o concelleiro responsable da área, Jorge Pumar. Neste sentido, o alcalde de Ourense sinala que “os datos recollidos dánnos forzas para seguir apostando por este tipo de accións promocionais e por seguir posicionando a nosa cidade coma un referente do turismo de proximidade”, en palabras de Jesús Vázquez.

Os datos da Oficina de Turismo reflicten, ademais, que oito de cada dez viaxeiros visitan Ourense por vez primeira, catro de cada dez quedan na nosa cidade, cando menos, máis de dous días. Proveñen, principalmente, de España (recibimos visitantes de todas as comunidades autónomas, encabezadas por Madrid), aínda que tamén de diferentes partes de Europa, sobre todo de Francia (866), Portugal (760) e Alemaña (397), sendo salientable o número de holandeses (336) que pasaron este ano pola cidade.

No tocante a outros continentes, Arxentina (266) encabeza a lista de países que nos visitaron seguida de Estados Unidos (190) e México (88). Fóra de América, cómpre salientar os 81 australianos atendidos na Oficina, seguidos dos 33 xaponeses. Corea (28), China (25) ou Israel (23) tamén estiveron representados.

Entre as provincias galegas, A Coruña (1.557) é a que máis turistas congrega na Oficina municipal, seguida de Pontevedra (663) e Lugo (402), aínda que un total de 62 ourensáns entraron a asesorarse sobre os recursos municipais.

O Camiño de Santiago

As diferentes rutas xacobeas deixan en Ourense un bo número de visitantes. Só en 2017, foron 1.126 peregrinos os que entraron na Oficina a consultar polos nosos atractivos turísticos repartidos da seguinte forma: os camiñantes máis numerosos proveñen de Aragón (167), de Andalucía (137) e de Madrid (111), ata un total de 639 peregrinos procedentes de España. O mes máis activo foi outubro, con 188 persoas atendidas.

No panorama internacional, séguenlles os procedentes de Europa (388) encabezando a lista Alemaña (94), Francia (75) e Reino Unido (56), aínda que neste caso o mes máis potente foi o de abril (107). Tamén pasaron, ao longo do pasado ano, 30 peregrinos estadounidenses, 20 australianos e 15 canadenses.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.