Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A cidade de Ourense promociona o seu potencial como destino turístico e termal na Feira Internacional do Turismo de Interior, INTUR 2018, un prestixioso certame especializado que se desenvolve na feira de Valladolid desde o día 22 ao 25 de novembro.

Un expositor da Concellería de Turismo e Termalismo do Concello de Ourense amosa os principais atractivos da cidade nun evento que está recoñecido como unha das citas profesionais de referencia en España, especializada en destinos turísticos de interior, como é a nosa cidade, que o converten nunha excelente oportunidade para establecer contacto directo cos públicos estratéxicos do Concello.

“Ourense non podía deixar de estar presente no principal escaparate do turismo interior en España”, sinala o concelleiro de Turismo e Termalismo do Concello de Ourense, Jorge Pumar, que resalta “o interese que esperta a nosa cidade como un destino diferenciado do resto das capitais do interior pola súa condición como capital termal”.

O concelleiro de Turismo e Termalismo salientou os “magníficos resultados” que está a obter a nosa cidade coa súa participación neste foro turístico, tal e como reflicten os datos manexados pola oficina de Turismo do Concello de Ourense. “As enquisas que se fan aos nosos visitantes sinalan que os cidadáns da Meseta e os de Madrid son o noso principal público obxectivo. Tamén son os que máis visitan a Feira Internacional do Turismo de Interior de Valladolid.”

Este venres, de 11:00 a 12:00 horas o Concello participa na actividade “Experiencias Singulares”, na que se presenta a campaña “Ourense, #UnPlanPerfecto” e a próxima edición de Xantar, o Salón Internacional de Turismo Gastronómico que se realizará en Expourense desde o día 6 ao 10 de febreiro de 2019.

Ademais, e para celebrar a participación de Ourense en INTUR, realizarase o sorteo dun paquete turístico Experiencia XANTAR entre todas as persoas que se acheguen ao expositor de Ourense, sito no pavillón 2. O paquete inclúe estadía dunha noite en Ourense, entrada á feira e unha cea ou comida nos restaurantes do salón.

A Concellería de Turismo do Concello de Ourense continúa reforzando a presenza da cidade nos principais eventos do sector que contribúen á promoción da cidade, como é INTUR, ou FITUR, o certame que se realiza en Madrid no que o Concello repetirá presenza de novo no próximo ano 2019, no expositor da Axencia de Turismo de Galicia.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.