Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O novo albergue de peregrinos de Ourense, o mellor de toda a rede do Xacobeo e que foi inaugurado o 5 de decembro de 2018, terá un centro de interpretación do Camiño Mozárabe-Vía da Prata.

Así, no novo albergue "Eligio Rivas Quintas", os peregrinos poderán acceder a toda a información que precisen sobre a ruta xacobeo de maior percorrido, que conecta Sevilla con Compostela.

Dase cumprimento así a unha demanda do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, que lle solicitou á Xunta de Galicia "que Ourense non só contase co mellor albergue de Galicia, senón que a cidade cobrase o protagonismo que lle corresponde como eixo neurálxico deste camiño Xacobeo".

A aposta por situar o albergue de peregrinos, que comezou a funcionar o 5 de decembro de 2018, "nun edificio histórico rehabilitado, en pleno corazón da zona histórica e a escasos metros da piscina termal de As Burgas, vai ser un atractivo máis para todos os seus usuarios. Pero tamén vai dinamizar a súa contorna", sinala o rexedor ourensán.

Camiño Mozárabe – Vía de la Plata

O Camiño Mozárabe é a ruta xacobea de maior percorrido: conectando Sevilla con Santiago de Compostela, é a prolongación dunha antiga calzada romana que unía Mérida con Astorga. Esta vía mantívose viva na Alta Idade Media, primeiro cos visigodos e despois baixo dominación islámica (de feito o nome de Vía de la Plata vén da denominación en árabe «bal'latta»). Os cristiáns mozárabes recristianizárona na Baixa Idade Media, cando comezan as peregrinacións desde Andalucía e Estremadura.

O peregrino que segue a antiga Vía de la Plata toma o desvío en Granja de la Moreruela (Zamora), desde onde hai dous posibles itinerarios a Santiago (un por Laza e outro por Verín) que desembocan en Ourense.

 

Datos do novo albergue de peregrinos de Ourense

A inversión total da Xunta de Galicia nesta obra foi de 820.000 euros, cunha superficie total edificada é de 647,71 metros cadrados:

  • Unha planta de soto destinada a lavandería, almacén de mochilas e cuartos de instalacións.
  • Unha planta baixa destinada salón de estar, cociña, aseos e control de entrada.
  • Dúas plantas altas destinadas a dormitorios (planta 1ª e 3ª). Unha planta destinada a grupo de aseos e duchas (planta 2ª).
  • Unha planta baixo cuberta destinada a dormitorios e despacho.

O proxecto cumpre toda a normativa de accesibilidade, de tal forma que se permita ás persoas con mobilidade e comunicación reducidas o acceso e circulación polo edificio nos termos previstos na súa normativa específica.

Esta obra supuxo a recuperación dun edificio municipal situado en pleno corazón da cidade, a escasos metros da piscina termal de As Burgas.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.