Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O concelleiro de Turismo e Termalismo, Jorge Pumar, vén de presentar no Comité Executivo da Asociación Europea de Cidades Termais Históricas (EHTTA, polas súas siglas en inglés), celebrada na localidade alemá de Wiesbaden, a programación prevista para a vindeira Asemblea Xeral desta entidade, que terá lugar en Ourense entre os días 3 e 5 de outubro.

O responsable de Termalismo no Concello e a deputada provincial, Ana Villarino, foron os encargados de informar e dar a coñecer os últimos detalles sobre as actividades previstas para esta Asemblea, que será coorganizada polo Concello e a Deputación de Ourense. O encontro, que se celebrará en Ourense, ten prevista a asistencia de preto de 40 delegados procedentes de toda Europa e incluirá visitas de estudo a diferentes enclaves termais da cidade e da provincia.

No Comité Executivo que vén de realizarse en Alemaña informouse de que a programación da Asemblea que terá lugar na nosa cidade incluirá un seminario –o Café de Europa– no que se abordará o rol das vilas termais como axentes de sustentabilidade ambiental. Este evento tamén servirá para poñer o foco sobre os aproveitamentos enerxéticos vinculados aos recursos termais mineromedicinais. O seminario, aberto ao público, desenvolverase o día 3 de outubro de xeito previo a Asemblea e abordará proxectos como o Geoatlantic, iniciativa comunitaria financiada con fondos FEDER na que Ourense actúa como socio líder.

Ademais, o concelleiro de Turismo e Termalismo invitou á Asociación Europea de Cidades Termais Históricas que participe na vindeira edición da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar (Termatalia), que terá lugar no mes de setembro na localidade de Foz de Iguazú (Brasil).

Asociación de entidades locais

A Asociación Europea de Cidades Termais Históricas vén de revalidar a súa condición de Itinerario Cultural do Consello de Europa, logo de finalizar o proceso de avaliación e calidade que o Instituto Europeo de Itinerarios Culturais realiza cada 3 anos aos diferentes rutas e redes con este distintivo.

A asociación, da que o Concello de Ourense é membro fundador, atópase a piques de celebrar o seu décimo aniversario e suma na actualidade máis de 40 destinos en 13 países de toda Europa (incorporando non só aqueles que están dentro da comunidade económica, senón adheridos ao Consello de Europa: Acerbaixán ou Turquía, entre outros).

En España, ademais de Ourense, actualmente tamén forman parte da EHTTA a Eurociudade Chaves-Verín, a Xunta de Galicia (a través da Axencia de Turismo de Galicia), e vén de incorporarse tamén o goberno provincial, ambos como membros asociados (a categoría de “membro activo” está reservada só ás cidades).

A EHTTA é unha asociación internacional que ten a particularidade de estar constituída no seu maior parte por corporacións locais. É un proxecto liderado polas propias cidades membro e as súas políticas públicas. Ten detrás, por tanto, un compromiso político que fai transcender os principios da asociación ás axendas municipais chegando, a final de contas, ao cidadán. A asociación xurdiu nun momento en que o turismo de saúde estaba a consolidarse como un produto turístico central para Europa, gañando máis e máis peso nunha sociedade preocupada polo coidado do corpo e a saúde, pero sobre todo cunha taxa de envellecemento moi alta.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.