Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy, visitou o programa CONBORUMBO, que ten como finalidade fomentar a inclusión social para o acceso e a permanencia no mercado laboral, destinado a persoas en exclusión social ou en risco de sufrila, que xorde da colaboración entre o Concello de Ourense e a Confederación Empresarial de Ourense, e conta co financiamento do Fondo Social Europeo a través da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

O programa leva 4 meses en marcha. Na súa base de datos constan actualmente máis de 120 persoas das cales 45 xa recibiron formación, realizando os cursos de Carné de conducir teórico (14 persoas), Manexo de carretillas elevadoras (15 persoas) e preparación das Competencias Clave Nivel 2 -matemáticas e lingua- (16 persoas).

Outras 45 persoas recibirán tamén dita formación nesta segunda parte do programa. Ademais da formación, cada usuario foi entrevistado e incluído nunha base de datos para poder xestionar eficazmente as ofertas de emprego que diariamente se procuran ou reciben.

Resultados

Agora mesmo xa se teñen xestionado 110 candidaturas a diferentes ofertas de emprego e hai rexistradas máis de 500 actuacións cos participantes de distinto carácter e con temáticas moi variadas.

Todas elas forman parte dos itinerarios que se deseñan para cada usuario tendo en conta as súas necesidades e posibilidades. Desde mellorar e realizar novos currículos máis efectivos e atractivos, analizar as súas necesidades de formación, intermediar con servizos xurídicos, xestionar unha axuda e ate iniciar unha iniciativa de autoemprego, son exemplos da diversidade de actuacións realizadas para traballar pola inserción e a mellora das condicións de vida e as posibilidades de empregabilidade dos usuarios.

Sete usuarios acadaron a súa inserción laboral. Unha cifra que a organización prevé aumente de xeito importante nesta segunda fase, na que o programa toma un rumbo máis dirixido á inserción laboral.

Novas accións formativas

Este mes de xaneiro comeza a segunda fase das accións formativas:

  • Carné de conducir teórico, con 14 alumnos. Nesta formación inclúese a matrícula e os dereitos de tres exames, as clases teóricas, preparación de test, material e Exame Psicotécnico obrigatorio para presentarse ao exame. Comeza o día 24 de xaneiro.
  • Manexo de carretillas elevadoras de ate 10.000 kg. Con 15 alumnos. Este é un curso moi demandado porque hai oferta de traballo e demanda de formación por parte das empresas. Comeza o día 20 de xaneiro.
  • Preparación das Competencias Clave Nivel 2: Estas 64 horas de preparación complementan ás 48 que se impartiron na primeira fase do programa. O obxectivo é formar a 17 usuarios para que podan obter as competencias clave de nivel 2 para acceder a certificados de profesionalidade deste mesmo nivel. É unha forma indirecta de proporcionar formación de calidade a persoas con moi pouca ou nula formación que lles permita habilitarse para a realización dunha ocupación. Os alumnos reciben a formación en matemáticas e lingua castelá. Comeza o día 16 de xaneiro.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.