Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Un total de 169 mulleres participaron nos programas de inserción sociolaboral do Concello de Ourense durante o ano 2016 a través de 16 actividades formativas dirixidas á inclusión no mercado de traballo das persoas en risco de exclusión social. En total, foron 283 persoas as que participaron nestes itinerarios do programa Imedra organizados desde a Concellería de Asuntos Sociais e en colaboración con outras institucións.

A través dos programas Imedra, de Inmigración e de Minorías étnicas ofertáronse un total de 2.110 horas de programas, entre os que destacan o de Operacións Básicas de Cociña, Competencias Clave niveis I e II (Matemáticas, lingua castelá, lingua galega..), Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións, Actividades de Venda, Alfabetización e desenvolvemento persoal ou Integración na Sociedade de Acollida. A actividade máis demandada foi a da formación teórica para o carnet de conducir, con 35 participantes mulleres por 10 homes.

A Concellería de Asuntos Sociais tamén colaborou con outras instituciójns para estes itinerarios formativos: coa CEO, a través do programa ConBoRumbo, con CIMO a través do EmpregaT ou con Sustinea -Un rural para todos-, nos que participaron 60 mulleres.

Porén, segue a notarse certa desigualdade de roles en cursos coma o do Manexo de carretilla elevadora (30 homes ningunha muller) ou Agricultura Ecolóxica (23/2), fronte á Atención Socio sanitaria (13 mulleres por ningún home) ou alfabetización (15 mulleres por ningún home).

Prácticas en empresas para 15 alumnos

O Concello de Ourense, a través do Programa de Inclusión Sociolaboral Imedra, asinou convenios de colaboración con seis empresas da cidade para a realización de prácticas non laborais dirixidas a un total de 15 alumnos do curso de Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais. Este curso forma parte das accións formativas dirixidas a persoas en risco de exclusión social do Concello de Ourense e están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e polo Fondo Social Europeo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.