Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

 

O Concello de Ourense, a través da Concellería de Asuntos Sociais, porá á disposición da cidadanía, a partires do luns 4 de decembro, dúas liñas de actividades para o curso 2017/18: as que se desenvolverán nos Centros Cívicos municipais, destinadas a de escolares e persoas adultas de todas as idades, e o programa de Envellecemento Activo, para persoas maiores de 60 anos. Desde mañá, 4 de decembro, as persoas interesadas poderán coñecer a programación completa, datas e horarios, nas propias dependencias municipais e, por primeira vez, a través do espazo web www.ssociaiscursos.com.

E desde o día 13 poderán, ademais, realizar a inscrición online para facilitar o proceso, axilizalo, e evitar desprazarse até a Praza Maior. No caso de ter problemas, haberá persoal de apoio no Centro Cívico Colón e na Oficina de Atención ao cidadán.

A oferta de actividades é resultado da convocatoria aberta realizada polo Concello de Ourense na que persoas e empresas tiveron a oportunidade de ofertar as súas iniciativas. En total, convocaranse 53 cursos e preto de 1.500 prazas entre as dúas liñas de actividades.

Centros Cívicos

As actividades dos centros Cívicos divídense en dous apartados. Os dedicados a nenos e nenas dividiranse entre as clases de apoio, actividades de luns a venres, e actividades de fin de semana. Así, haberá actividades como Detectives Sociais, O meu ludoclube, Construímos comunidade, Acaso ti non loitas contra o acoso?, entre outras. No caso dos pequenos / as non haberá límite de prazas, ao seren cursos, maioritariamente, de conciliación da vida laboral e familiar.

Entre as de adultos, con 480 prazas ofertadas, haberá cursos de Crafty, Ximnasia abdominal hipopresiva, Arte terapia, Informática, redes sociais, emprego de smartphones, bailes latinos e de salón, etc.

Envellecemento activo

A maior oferta de prazas dos cursos da Concellería de Sofía Godoy concéntranse no programa de Envellecemento Activo, destinados a persoas maiores de 60 anos do Concello de Ourense, en total 880 a través de 24 cursos ou actividades: Ioga e taichí, teatro, inglés, risoterapia, mantemento físico, informática básica e emprego de teléfonos, natación, memoria, relaxación, primeiros auxilios, etc.

Estas preto de 1.500 prazas ofertadas súmanse ás 600 ofertadas durante a convocatoria de novembro-decembro. Ademais, durante o ano 2016-17, aumentáronse 300 horas nos programas dirixidos a nenos e nenas co gallo de conciliar de forma óptima a vida laboral e familiar.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.