Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A partir do 15 de febreiro iniciaránse as actividades formativas contempladas na convocatoria pola que se establecen as bases reguladoras de subvencions para programas que desarrollarán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrantes e outras persoas en risco de exclusión (Orde do 18 de xulio de 2017, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo. 2014-2020).

 

 1. Curso de Atención Sociosanitaria en Institucións (450 horas)
 2. Curso de Limpeza de superficies e mobiliario de oficina (145 horas) e Traballos domésticos (145 horas)
 3. Curso de Auxiliar de Comercio (320 horas)
 4. Curso de Peluquería (150 horas)
 5. Curso de Estética (150 horas)
 6. Curso de Carné de Conducir (200 horas)
 7. Curso de Mellora e fortalecemento das capacidades para o emprego (70 horas)
 8. Taller de Estimulación de la memoria (30 horas)
 9. Alfabetización

A oferta de actividades está dirixida os perceptores de RISGA, colectivos pertencentes o programa de inmigración e do programa de poboación xitana. A participación en cada actividade é de un máximo de 15 persoas, polo que recibirán formación un total de 150 persoas.

Con estas actuacións preténdese dar resposta as necesidades formativo-laborales dunha poboación que presenta as seguintes características: parados de larga duración, maiores de 45 anos e escasa formación académica.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.