Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Concellería de Asuntos Sociais iniciou as actividades formativas contempladas nos programas de corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante, perceptora do RISGA e outras persoas en risco de exclusión, en colaboración coa Dirección Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e polo Fondo Social Europeo. Con estas actuacións, a área dirixida por Sofía Godoy pretende darlles resposta ás necesidades formativas e laborais dunha poboación que presenta as seguintes características: parados de longa duración, maiores de 45 anos e escasa formación académica.

A participación en cada actividade é de un máximo de 15 persoas, polo que recibirán formación un total de 150 persoas.

 • Curso de Atención Sociosanitaria en Institucións (450 horas) *
 • Curso de Limpeza de superficies e mobiliario de oficina (145 horas) e Traballos domésticos (145 horas) *
 • Curso de Auxiliar de Comercio (320 horas) *
 • Curso de Perruquería (150 horas)
 • Curso de Estética (150 horas)
 • Curso de Carné de Conducir (200 horas)
 • Curso de Mellora e fortalecemento das capacidades para o emprego (70 horas)
 • Taller de Estimulación da memoria (30 horas)
 • Alfabetización

*Tres cursos que comezan esta semana

O luns 19 de febreiro, botarán a andar un total de tres cursos: O de Auxiliar de Comercio (ás 9:30 horas en Grupo de Formación Seoane, Avda. Bos Aires 65); e o de limpeza de superficies e mobiliario de oficina (ás 10:00 horas en Foris, rúa Nova 18).

O mércores 21, desde as 9:00 horas, botará a andar tamén o de Atención Sociosanitaria (desde as 9:00 horas na Academia Postal).

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.