Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ourense pode presumir de contar cun Centro Interxeracional único no país. Un dos proxectos máis importantes e singulares que esta cidade ten acadado.

Un modelo a seguir que estou seguro sentará as bases de novos proxectos sociais.

Un exemplo na concepción dos servizos asistenciais ás persoas que máis os precisan: os meniños e os maiores.

E se hoxe Ourense está de noraboa é porque houbo moito, moitísimo traballo detrás. Este Concello buscou, busca e buscará aliados para acadar melloras que se traduzan nunha mellor calidade de vida da veciñanza.

E nesa búsqueda de aliados sempre ten a man tendida do Goberno Galego. Da Xunta de Galicia. Do Executivo dirixido por Alberto Núñez Feijóo. Sempre sensible, sempre receptivo e sempre resolutivo coas peticións que lle trasladamos en nome dos nosos veciños e veciñas.

Mais nesa cooperación un elemento clave foi o que hoxe representan aquí Flora Pérez Marcote e Óscar Ortega, vicepresidenta e director da Fundación Amancio Ortega, respectivamente. A financiación deste ambicioso proxecto, sen precedentes na nosa cidade, parte deste organismo cunha fonda responsabilidade social, un impagable compromiso e unha loable sensibilidade coas necesidades sociais dos territorios.

Falar hoxe da importancia deste Centro Interxeracional parte desde a emoción e o orgullo por ter feito ben as cousas, por ter alcanzado un obxectivo marcado neste mandato. Mais estou seguro que deste centro falarase durante décadas pola revolución que vai supoñer en materia de asistencia social, en materia de algo tan importante como é o coidado das persoas máis vulnerables.

De ahí que desde o Concello promoveremos diversas xornadas de portas abertas para que a cidadanía de Ourense coñeza a dimensión deste proxecto. Para que descubran un lugar, un concepto, do que a cidade debería sentirse orgullosa polo que supón e polo que ofrece.

Fomentar as actividades interxeracionais enriquecen non só aos individuos que as practican, senón á sociedade no seu conxunto.

Hoxe coñecemos un dos proxectos máis importantes que acada Ourense en moitos anos. Unha infraestrutura chamada a ser un referente a nivel estatal. Un centro que situará a Ourense na vangarda das políticas sociais. Un lugar destinado a mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. Un proxecto do que sentirnos profundamente orgullosos por telo acadado.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.