Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Como base fundamental na elaboración do Plan de infancia e adolescencia traballamos na realización do Informe de situación de infancia e adolescencia do Concello de Ourense, documento complexo e altamente participativo que nos conduciu á determinación do diagnóstico da infancia e adolescencia no Concello de Ourense.

A iniciativa e os traballos de elaboración do I Plan municipal de infancia e adolescencia supoñen un avance no enfoque de traballo marcado por UNICEF cuia máxima é “facer efectivos os dereitos recoñecidos na convención dos dereitos do neno”, camiño que se iniciou no ano 2015 ca firma dun convenio con esta organización polo que se recoñece a Ourense “municipio aliado” e que pretende avanzar neste camiño mediante a adhesión do municipio ao programa de cidades amigas da infancia.

O Plan -aprobado na sesión ordinaria de Xunta de Goberno Local de 8 de marzo de 2018- implica:
Contar cun instrumento de planificación coordinada das políticas públicas municipais nas diferentes áreas que afecten á infancia e á adolescencia e polo que se de satisfacción ás necesidades da poboación infantil e adolescente mediante unha xestión óptima de recursos nunha periodización de catro anos.
Avanzar na coordinación de xeito que o persoal municipal coñeza os diferentes programas e recursos municipais e se promova unha planificación conxunta e consensuada, evitando duplicidades.
Instaurar como ferramenta de traballo a participación de todos os axentes e fundamentalmente, a dos nenos, nenas e adolescentes.

Documentos

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.