Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

- A concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy convoca o Pleno do Consello de Persoas Maiores para o día 3 de maio

Ourense, 26 de abril de 2018

Esta mañá no Centro cívico da rúa Colón tivo lugar unha sesión do Pleno do Consello Municipal de Servizos Sociais, órgano de participación da cidadanía e das súas asociacións nas políticas sociais municipais. No transcurso da xuntanza presentouse a nova guía de recursos sociais de Ourense, unha publicación realizada por un grupo de traballo do Consello que detalla as prestacións que poñen a disposición da cidadanía un total de 88 entidades da cidade. A xuntanza estivo presidida pola concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy.

A guía de recursos sociais de Ourense é unha publicación dirixida á cidadanía en xeral, e pretende ser unha ferramenta sinxela e intuitiva, cun índice con conceptos de uso común e recursos agrupados por áreas. Vai acompañada dun mapa que permite atopar o emprazamento de cada unha das entidades e servizos.

A publicación está editada en papel para a súa distribución na cidade e se porá tamén á disposición da cidadanía proximamente a través da páxina web do Concello. Está dividida en 10 ámbitos de actividade, organizados por tipos de recursos. En total permite dispor de información de 88 entidades e servizos do municipio, entre elas as 4 unidades interdisciplinares de intervención social do Concello (UNIS) e o Centro de Información Municipal ás Mulleres (CIMM)

Equipo de traballo integrado por unha decena de entidades

A elaboración da guía enmárcase dentro dun proxecto de actualización de datos das entidades sociais do municipio. Foi elaborada por un grupo de profesionais de distintos ámbitos sociais, partindo dunha iniciativa co Consello Municipal, que constituíu un equipo de traballo para realizala. Estivo formado por AODEM, AFFOU, Aixiña, Cadabullo, Cruz Vermella Española, Down Ourense, DISCAFIS-.COGAMI, Renacer Ourense, Fundación Juan Soñador e os servizos sociais do Concello.

O Consello Municipal de Servizos Socias está formado por representantes dos grupos políticos con representación no Concello, as Consellerías de Sanidade e Política Social, a Universidade de Vigo, as asociacións Centro social da terceira idade zona universitaria, Ategal, Afaor, Spes e Cruz Vermella, xunto con técnicos da área social do Concello.

Próxima xuntanza do Pleno do Consello de Persoas Maiores

Logo da xuntanza do Consello de Servizos Sociais desta mañá, e coa mesma finalidade de fomentar a participación da veciñanza e asociacións nas políticas municipais, a Concellería de Asuntos Sociais, convocará para dentro de dúas semanas Pleno do Consello Municipal de Persoas Maiores. Será o día 3 de maio, no Centro Cívico da rúa Colón, e abordará diferentes asuntos de actualidade en relación cos servizos sociais para este colectivo.

O Consello de Persoas Maiores é un órgano permanente de participación con funcións de informe e, no seu caso proposta, en tódalas cuestións referentes ás súas competencias, buscando a mellor solución para acadar un maior nivel de benestar posible, así como, a autonomía e integración social das persoas maiores do municipio.

Ten como finalidades servir de canle de participación e diálogo cos organismos públicos e privados en asuntos de interese común nesta materia, fomentar o desenvolvemento do asociacionismo e da participación das persoas maiores no noso municipio e potenciar a coordinación entre as institucións e entidades desta área, entre outras funcións sempre co obxectivo de fomentar a calidade de vida das persoas maiores en Ourense.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.