Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

As actividades de Conciliación Familiar e Profesional da Concellería de Asuntos Sociais nos centros cívicos acadan este ano un récord de participación con 525 nenos e nenas inscritos neste servizo, unha cifra que duplica ao número de beneficiarios hai dous anos, cando se inscribiron 275 persoas sendo esta a media de anos anteriores.

Dende a Concellería de Asuntos Sociais apúntase que este éxito no número de inscricións é consecuencia do aumento de horas de atención trala avaliación feita polos seus técnicos sobre as necesidades das familias participantes.

Na actualidade o horario é de 9.00 a 13:30 horas de luns a venres. Antes as actividades comezaban ás 10:00 horas, pero os técnicos constataron que a esas horas moitos pais e moitas nais xa estaban a traballar, mentres que as 9:00 horas non tiñan problemas para levar ás súas criaturas até os centros cívicos.

O despegue da participación se produce nos cinco centros cívicos da cidade, cun aumento medio dun 91% no número de inscricións.

A subida máis importante se ten producido no corazón da cidade, onde hai dous anos o número de inscritos nesta actividade eran 57, fronte ós 150 deste verán (un 163% máis).

No Centro Cívico de A Cuña, o incremento nestes últimos dous anos foi dun 67,5%, pasando de 37 a 62 beneficiarios.

O Centro Cívico de A Ponte segue a ser o que ten un maior número de participantes, con 223 inscritos, un 87,39% máis que hai dous anos.

No Centro Cívico de As Termas o aumento foi dun 82,3% neste mesmo período e este ano contará con 34 participantes; mentes que no Centro Cívico de Seixalbo están apuntadas 56 persoas, un 24,4% máis que no verán do 2016.

As actividades de Conciliación Familiar e Laboral están abertas a nenos nacidos no ano 2014 e que cursen até 6º de Primaria. A matriculación tivo lugar entre os días 13 e 20 de xuño e cerráronse catro quendas nos centros cívicos: do 2 ao 13 de xullo; do 16 ao 31 de xullo; do 1 ao 14 de agosto e do 16 ao 31 de agosto.

Ademais de axudar as familias a que os seus pequenos e pequenas poidan desfrutar de actividades mentes non están de vacacións, este programa ten por obxectivo fomentar a participación dos nenos e nenas en actividades socio educativas, lúdicas e culturais que promovan unha educación en igualdade e o coñecemento dos seus dereitos recoñecidos na Convención de Dereitos da Infancia.

A través de actividades lúdicas trátase de promover que os menores poidan converterse en axentes de cambio social, identificando a realidade do seu barrio e do seu entorno.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.