Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Programa CaixaProinfancia, posto en marcha polo Concello de Ourense e a Obra Social "La Caixa", e coordinado pola Fundación Juan Soñador, superou no pasado curso todas as expectativas atendendo a 57 familias, sete máis do máximo previsto, e 95 menores en risco de exclusión social.

“Este é un programa moi eficaz, cada día máis implantado no noso concello e no que cada vez participa un maior número de familias”, confirmou a concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy durante a última reunión dos organismos e entidades que participan neste proxecto social.

Godoy agradeceu o traballo da Fundación Juan Soñador e especialmente a “la Caixa” pola “súa voso traballo para mellorar a situación das familias que máis o precisan” e mostrou o seu “convencemento” de que este proxecto “continuará durante moitos anos”.

O representante do departamento de “Loita contra a Pobreza” da Obra Social La Caixa, Josep Oliva, confirmou que “o programa está indo moi ben nas sete cidades de Galicia nas que está en marcha” e que se trata dun “proxecto que chegou con vontade de quedarse e de seguir traballando en Ourense os cursos que faga falla”.

De feito confirmou que o vindeiro ano está previsto un encontro dos responsables do programa CaixaProinfancia de toda Galicia en Santiago de Compostela, no que tamén participarán as familias para explicar a súa experiencia tras dous anos como beneficiarios.

O programa consiste nun modelo de intervención integral coa infancia en situación de pobreza e céntrase principalmente na relevancia da colaboración e o traballo en rede entre os diversos axentes que traballan coas familias, ofrecéndolles apoio en diversos ámbitos como: educación, sanidade, acción social, ou actuacións da administración pública.

Na nosa cidade estase a desenvolver nos barrios de Covadonga, As Eiroás e o Vinteún, zonas de especial sensibilidade social. Ao inicio do pasado curso estaban inscritas 38 familias, dun total de 50 beneficiarios previstos. Ao final do curso ofrecérase atención a 57 familias e 95 rapaces (62 nenos e 33 nenas), especialmente de Educación Primaria. Para prestar os servizos o programa contou coas instalacións do Centro Cívico de A Ponte e do CEIP Virxe de Covadonga.

Este ano, ademais dos tradicionais servizos de reforzo de educación en Primaria e Secundaria o programa contou coa novidade dun campamento de verán en Allariz, ao que acudiron nenos procedentes de toda Galicia; e actividades de ocio no Centro Cívico de A Ponte e de reforzo educativo.

Outro dos eixos deste programa, que conta cun orzamento de 55.000 euros, está dirixido á prestación de bens a través de tarxetas para as familias inscritas. Este ano ofrecéronse sete tarxetas para produtos de alimentación e hixiene (cunha contía de 300 euros cada unha), oito para gafas (100 euros por tarxeta) e nove para a compra de material escolar (100 euros por tarxeta).

Para o vindeiro ano o programa ten previsto poñer en marcha unha nova iniciativa o proxecto “”Aprender xuntos en familia”, un obradoiro que traballara cos menores, cos adultos e tamén coas familias para impulsar a creación dunha rede entre os beneficiarios do proxecto.

Dende a organización deste programa destácase a satisfacción e motivación das familias beneficiarias, que “están a ter unha asistencia moi boa aos servizos prestados”. Tamén se está a confirmar unha mellora na situación dos menores, “que se está a reflexar nunha mellora da súa integración e rendemento escolar; así como da conciliación familiar a través de actividades de ocio e tempo libre”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.