Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A convocatoria de subvencións do Concello de Ourense dará apoio a proxectos de servizos sociais de vinte e sete asociacións e entidades sen ánimo de lucro da cidade. O Concello publica desde hoxe na web municipal a resolución desa convocatoria, que se outorgan por concorrencia competitiva, e de acordo coas bases publicados no Boletín Oficial da Provincia de 24.04.18. As axudas suman un total de 315.832,16 euros

As axudas están destinadas a financiar programas, proxectos o actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro. Os ditos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.

Froito deste proceso, serán 27 as asociacións que obteñan as axudas:

 1. Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa de Ourense (ACCU), unha subvención de 765,40 € para o Proxecto: Sensibilización, concienciación e visibilización das enfermidades inflamatorias intestinais.
 2. Asociación de Discapacidade de Ourense (ADO), 6.136,00 € para o proxecto taller prelaboral autoxestionado.
 3. Asociación Española contra o Cancro (AECC) 29.172,00 € para o Proxecto: Servizo de Axuda e soporte psico-social no fogar especializado en Oncoloxía
 4. Asociación de Familias de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Ourense (AFAOR), 23.099,79 € para o proxecto: Apoio psicolóxico para familiares e coidadores/as de enfermo/as de Alzhéimer ou patoloxías afíns.
 5. Asociación de Fibromialxia, Síndrome de Fatiga Crónica e Sensibilidade Química Múltiple de Ourense (AFFOU), 8.562,19€ para o Proxecto: Atención e Rehabilitador a persoas con Fibromialxia e Síndrome de Fatiga Crónica e Familiares e Sensibilización.
 6. Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Ourense (AISO), 1.672,37 € para o Proxecto: Proxecto de Intervención Comunitaria Convivamos.
 7. AIXIÑA 22.344,00 € para o Proxecto: Servizo de transporte adaptado para persoas con mobilidade reducida do Concello de Ourense.
 8. Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais de Ourense (ALCER) 9.031,72 € para o Proxecto: Atención social, apoio e información a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) e aos seus familiares, prevención da IRC e sensibilización.
 9. Asociación Ourensá de Esclerose Múltiple, ELA, Parkinson e outras enfermidades neurodexenerativas (AODEM), 18.620,00€ para o Proxecto: Proxecto interdisciplinar de atención a persoas con enfermidades neurodexenerativas e as súas familias, ano 2018.
 10. Asociación para a Prevención e a Educación Social (APES), 4.262,53 € para o Proxecto: Emprega Bitácora.
 11. Asociación de Persoas Xordas De Ourense (APSOU), 11.481,00 € para o Proxecto: Mellorando a calidade de vida das Persoas Xordas.
 12. Asociación Diabética AURIA 3.043,87 € para o Proxecto de prevención e sensibilización sobre a diabetes “Conciencia Doce”.
 13. Asociación Autismo Ourense 25.860,00 € para o Proxecto: Programa de Promoción da autonomía persoal en persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA).
 14. Asociación para a promoción social de persoas con dificultades de Patoloxía Dual Psíquica (CADABULLO) 9.567,50 € para o Proxecto: Programa de atención Psicosocial en Patoloxía Dual.
 15. Cáritas Diocesana de Ourense, 30.653,00 € para o Proxecto: Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social severa e en risco de exclusión.
 16. CIMO, entidade prestadora de servizos 7.852,70 € para o Proxecto: Emprégate.
 17. Cruz Roja Española 6.781,99 € para o Proxecto: Primeira Acollida e Activación das persoas vulnerables, e 7.519,64 € para o proxecto: Itinerarios integrais intensificados para persoas de moi baixa empregabilidade.
 18. Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (DISCAFIS-COGAMI), 12.541,03 € para o proxecto de Servizos Especializados.
 19. Down Ourense 14.617,48 € para o proxecto: Programa de atención e intervención familiar.
 20. Federación Galega de Asociacións a favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento (FADEMGA), 4.589,20 € para o Proxecto: Servizos de emprego para persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento de Ourense.
 21. Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mentais de Galicia (FEAFES Galicia) 9.034,00€ para o proxecto: Servizo de prospección e inserción laboral para persoas con enfermidade mental.
 22. Asociación de Familiares e Enfermos Mentais Morea (A.F.E.M. Morea) 23.275,00 € para o Proxecto: Integración social de persoas con enfermidade mental severa e as súas familias.
 23. Asociación Redmadre Ourense 2.097,68 € para o Proxecto Anxela 2018.
 24. Asociación Dano Cerebral Adquirido (RENACER) 9.436,76 € para o Proxecto: Continuidade da Educación Social no Dano Cerebral Adquirido (DCA).
 25. Sustinea. 9.462,29 € para o Proxecto: Un rural para todos.
 26. Asociación de Familias de Persoas con Trastornos da Comunicación Social (TRASCOS), 4.353,02 € para o Proxecto: Programa de desenvolvemento das competencias de intersubxectividade e das habilidades de comunicación social en persoas con Trastornos da Comunicación Social e Trastornos do Espectro Autista.
 27. Valoresc Innovation: 12.219,69 € para o Proxecto: HELP Espazo CoopSocial Ourense.

 

Resolución da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais do ano 2018 (pdf)

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.