Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy,  mostrouse “sorprendida” de que o Partido Socialista “veña darnos leccións de xestión e sensibilidade social, en relación á axuda a domicilio”, cando “arrastraron a este servizo ao desastre e ao precipicio absoluto cando estiveron gobernando”. Tamén lles reprochou a súa falta de sensibilidade social, xa que “podendo aumentar as horas deste servizo cando gobernaron non o fixeron”.

“Co Partido Socialista había 153 usuarios e 69.000 horas en dependencia, mentres que na actualidade ofrecemos servizo a 435 usuarios dependentes e 176.346 horas” explicou Sofía Godoy, durante a súa intervención esta maña no Pleno con motivo da moción socialista que reclamaba medidas urxentes para garantir e optimizar a prestación do servizo de axuda no fogar. 

A concelleira recordoulles aos socialistas que estas cifras son tan só a punta do iceberg do inxente esforzo do actual grupo de goberno por mellorar este servizo, a pesares das gravísimas dificultades nas que se atopaba ao inicio do mandato.

Así, explicou que na actualidade estase a ofrecer atención a preto de 1.000 persoas -entre dependentes, maiores e persoas que viven soas- e que se están a proporcionar 250.000 horas de atención. “É dicir, subimos preto de 200 usuarios e aumentamos 78.200 horas co mesmo orzamento que tiña o PSOE,  sen recortar ningún servizo dentro da concellería e aumentando a actividade en áreas como a inclusión social, conciliación, centros cívicos ou novos proxectos”, dixo Sofía Godoy.

“A pesar de non ter orzamentos, estamos a ofrecer o 100% das horas de contrato e facemos todo o posible por eliminar a lista de dependentes sen servizo a domicilio”,  explicou a concelleira.

Fronte a esta situación lamentou que dende o PSOE “se están acostumando  a dar as costas aos máis vulnerables e aos que máis os precisan”, tal e como demostraron neste últimos anos ao rexeitar unha e outra vez a “oportunidade de apoiar os orzamentos máis sociais da historia desta cidade, así como a posta en marcha dun pacto social para blindar os servizos sociais”.

“Un pacto que garantiría, por primeira vez en Ourense, que as persoas que o necesitaran tiveran cobertura en cada un dos servizos sociais, independentemente de quen gobernara”, recordou a concelleira.

Godoy reprochou aos socialistas que deixaron en herdanza ao actual grupo de goberno un servizo a punto de quebrar, con un ERE enriba da mesa que ía supoñer “unha redución drástica de persoal”, e cun contrato a punto de entrar en precario. “Evitamos que iso ocorrese e sacamos unha nova licitación”.

A concelleira recordou que o prego técnico do novo contrato de axuda a domicilio, adaptado á nova Lei de Contratos, e desmentiu que expirase o día tres de xaneiro, xa que “hai tres meses de prórroga que xa se notificaron á empresa”. Tamén confirmou que nos vindeiros días haberá unha reunión co comité de empresa para explicarlle a situación, “coma sempre fixemos”.

“Gustaríanos contemplar máis  servizo, máis horas e por tanto máis emprego e usuarios. Pero sen orzamentos non se pode. Deixen de confundir a cidadanía. A non ser que queiran que ampliemos o contrato a costa de eliminar outros servizos sociais imprescindibles e básicos. Vostedes son os causantes de que non se cubran máis horas”, incidiu a Sofía Godoy.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.