Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense conta, desde hoxe, con seis novas traballadoras sociais para o traballo de orientación, información e xestión ao servizo da cidadanía. Cinco delas están asignadas ás diferentes Unidades Interdisciplinares de Intervención Social (UNIS) municipais, e a outra encargarase de potenciar o programa de Inclusión social.

O concelleiro de Recursos Humanos, Armando Ojea, afirma que “o obxectivo é desbloquear as listas de espera e reforzar as estruturas administrativas e técnicas deste servizo”. As UNIS encárganse do estudo e diagnose social para detectar as necesidades e demandas de grupos de poboación vulnerables.

O seu labor é o de atender situacións individuais e valorar os casos antes de derivalos ao recurso idóneo dentro do sistema de servizos sociais ou a outros sistemas de benestar. Tamén axudan na xestión das prestacións económicas, na xestión do servizo de axuda no fogar e no fomento da participación activa da cidadanía mediante estratexias socioeducativas.

O Concello ten catro unidades repartidas pola cidade: a UNIS do Centro Histórico, no Centro Cívico Colón, a UNIS Centro, na rúa de Bernardo Glez. Cachamuíña, a UNIS A Ponte, en Eulogio Franqueira, e a UNIS O Couto, en Francisco de Moure.

Máis información: Servizos Sociais Básicos

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.