Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense, a través da Concellería de Asuntos Sociais, está a desenvolver o programa formativo laboral IMEDRA dirixido á inserción dos colectivos en risco de exclusión social coa implicación de diferentes empresas da cidade. O departamento de Sofía Godoy, que xa viña traballado coas persoas perceptoras da renda RISGA neste sentido, amplía agora esta actuación para abranguer o resto dos programas sociais, aglutinando así o colectivo de inmigrantes, usuarios do albergue municipal, de minorías étnicas, da Unidade de Condutas Adictivas (UCA) e do CIMM, colectivos que ata o de agora estaban adscritos a itinerarios e derivados a outras institucións.

Fórmase aos usuarios de Asuntos Sociais en actividades formativo laborais orientadas ás necesidades reais das empresas participantes. Polo de agora, cóntanse entre elas Coren, MacDonalds, Carrefour ou o Grupo Cuevas, aínda que a idea é seguir buscando institucións privadas que se sumen ao programa.

Tres cursos

Desta forma, hai tres cursos en marcha: Técnicas de venda, Competencias clave e Atención socio sanitaria. Desde o mes de xaneiro, ademais, porase en marcha outro curso, o de Limpeza de superficies.

Outros programas inclusivos

Amais do IMEDRA, Asuntos Sociais traballa con outros dous programas inclusivos: acompañado da Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), iniciou o programa de inserción socio-laboral ConBoRumbo. Un cento de persoas, das que 45 xa han recibiron formación específica adaptada ás necesidades de mercado, elaborando currículums máis efectivos e atractivos, análise de necesidades de formación, mediación con servizos xurídicos, xestión de axudas para vivenda, fillos, bolsas sociais ou iniciar iniciativas de auto emprego a través de cursos de manipulador de alimentos, auxiliar de cociña ou permiso de conducir. En xaneiro engadirase un curso de coaching.

Estas actuacións súmanse ao Un rural para todos, que coa colaboración de Sustinea pretende devolver parcelas de rural na cidade de Ourense a familias en risco de exclusión que poidan aproveitalas para o cultivo e venda. Todos estes cursos contan co apoio da Consellería de Política Social a través do Fondo Social Europeo para a destinar a persoas en risco de exclusión social.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.