Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense e a Cámara de Comercio convocan, un ano máis, o Concurso de Escaparates de Nadal, que alcanza a súa vixésimo oitava edición. Poderán participar todos os establecementos comerciais da nosa cidade que se inscriban correctamente antes do 15 de decembro na Concellería de Comercio (Praza San Martiño), a través do enderezo de correo escaparates[arroba]ourense.gal. O prazo límite para inscribirse remata ás 14.00 horas do 15 de decembro.

Os participantes deberán dispor os escaparates dende o 4 de decembro. Ademais deberá estar visible o distintivo de participación no Concurso facilitado pola Concellería de Comercio no momento da inscrición. A ausencia do mesmo ou a intencionada dificultade para a súa localización, será causa de exclusión na participación do establecemento. Os escaparates deberán estar iluminados ata as 22.00 horas.

O participante deberá enviar unha única fotografía do escaparate que concursa na que apareza o distintivo de participación indicando o establecemento comercial ao que pertence a fotografía enviada e o seu enderezo. O tema a desenvolver será sobre o Nadal, deixando total liberdade no tocante a técnica e estilo, valorando estes tres criterios: creatividade e orixinalidade; combinación de elementos e cores; iluminación e composición.

A valoración máxima por criterio será de 3 puntos, sendo o mellor escaparate o que máis se aproxime aos 9 puntos.

PARTICIPACIÓN: Poderán participar todos os establecementos comerciais que estean situados no concello de Ourense e se inscriban correctamente antes do 15 de decembro.

INSCRICIÓNS: As inscricións formalizaranse por escrito debidamente cumprimentadas e asinadas e poderán facelo na Concellería de Comercio (Praza San Martiño, número 2 º), co teléfono de contacto (988.38.81.03), ou na Cámara de Comercio (Avda. Da Habana, no 30). O prazo límite para inscribirse remata ás 14.00 horas do 15 de decembro. A inscrición no concurso leva implícita a aceptación destas bases.

OBRIGAS: Os participantes deberán dispor os escaparates dende o 4 de decembro. Ademáis deberá estar visible o distintivo de participación no Concurso facilitado pola Concellería de Comercio no momento da inscrición. A ausencia do mesmo ou a intencionada dificultade para a súa localización, será causa de exclusión na participación do establecemento. Os escaparates deberán estar iluminados ata as 22.00 horas.

O participante deberá enviar unha única fotografía do escaparate que concursa,(na que apareza o distintivo de participación) a dirección e mail que vai na documentación anexa antes das 14.00 horas do 15 de decembro indicando o establecemento comercial ao que pertence a fotografía enviada e o seu enderezo.

VALORACIÓN: O tema a desenvolver será sobre o Nadal, deixando total liberdade no tocante a técnica e estilo, valorando estes tres criterios: creatividade e orixinalidade; combinación de elementos e cores; iluminación e composición.

A valoración máxima por criterio será de 3 puntos, sendo o mellor escaparate o que máis se aproxime aos 9 puntos.

XURADO E ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: A Concellería de Comercio designará aos integrantes do xurado, composto por un membro do Concello, outro da Cámara de Comercio e un profesional do mundo das artes, o seu fallo será inapelable. O xurado visualizará as fotografías dos escaparates participantes e visitará os escaparates seleccionados, poderá facelo a partir do 11 de decembro, tamén actuará coma xurado do premio popular os cidadáns ourensáns que poderán votar o seu escaparate favorito a través do enlace a facebook que aparecerá na páxina web www.ourense.gal. Resultará gañador o escaparate que teña mais “me gusta” as 12.00 horas do 20 de decembro.

A relación de premiados farase pública nun acto oficial que terá lugar o día 22 de decembro ás 12.00 horas no salón de plenos do Concello de Ourense. Previamente será comunicado de maneira expresa aos establecementos premiados.

É imprescindible recoller o premio o día da entrega. De non presentarse, e non acreditar causa xustificada, entenderase que o agraciado renuncia ao mesmo.

Documentación anexa

Bases do concurso de escaparates (pdf)

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.