Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A contratación da iluminación de Nadal, cun orzamento de máis de 350.000 euros, e o mantemento de infraestruturas viarias da cidade, por importe de 3,3 millóns para os vindeiros dous anos, deron un paso adiante esta mañá coa celebración da xuntanza da mesa de contratación do Concello, na que participou o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

No caso da iluminación de Nadal, son 3 as empresas que optan á adxudicación do contrato, que inclúe a instalación, posta en funcionamento, o mantemento e a retirada da iluminación artística. Na sesión desta mañá, celebrada no salón de plenos, realizouse a apertura da documentación administrativa e da memoria técnica presentadas polas empresas que optan á adxudicación.

O Concello de Ourense aposta este ano por reforzar a dotación económica para esta iluminación, duplicando o seu importe co obxectivo de embelecer a cidade durante as festas e chegar a máis rúas e barrios, cun maior número de elementos decorativos e unha mellor estética.

No caso do servizo de obras de conservación e mantemento da infraestrutura viaria da cidade, a mesa de contratación realizou a apertura do sobre que contén a documentación administrativa das 18 empresas que optan á adxudicación. O contrato ten un valor estimado de 3.302.479,32 euros por dous anos, con dous lotes: un de áreas peonís, e outro de pavimentación de vías e actuacións complementarias. Inclúe a prestación dos servizos de obras de conservación e de mantemento das infraestruturas viarias, do sector urbano no termo municipal, con exclusión de parques, xardíns e zonas verdes.

O Concello non dispón na actualidade de ningún contrato de conservación e de mantemento de vías, mais estas rexistran a diario deficiencias que resulta necesario emendar en tempo e forma. O contrato permitiralle ao Concello contar con recursos externos que melloren a eficacia e a eficiencia do servizo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.