Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Auditorio Municipal de Ourense vén de presentar a súa oferta cultural para os primeiros meses de 2017. Unha programación na que as artes escénicas -con estreas de diferentes compañías- e a música conforman unha proposta diversa e plural pensada para todos os públicos, pero especialmente para os máis pequenos. “Podemos presumir de programación cultural e de converter o Auditorio nun referente cultural para Ourense e a súa contorna, mesmo de toda Galicia”, afirmaba a concelleira de Cultura, Belén Iglesias, na presentación.

Dividida en dous bloques, o xeral e o infantil, a oferta do Auditorio foi todo un reto para os técnicos da Concellería “pola dificultade de atopar espectáculos de nivel que non pasasen xa pola cidade”, en palabras do programador, Manuel Freire.

No bloque infantil, as citas clásicas dos domingos pola mañá e a oferta para bebés (do programa Apego) compilan musicais, monicreques e teatro para cativos.

Para todos os públicos destacan, sobre todo, os concertos de Milladoiro 'Máis de 35 anos de música galega polo mundo', o vindeiro 21 de xaneiro, Chenoa co espectáculo 'Soy humana' o 18 de febreiro, os gaiteiros da Xistra con 'Sandra e Meirol en Xistralia' , ou o peche do Ourencanto .

Actuacións teatrais

No apartado escénico, o 26 de xaneiro celebrarase a estrea de 'Resaca', a nova obra dos ourensáns ilMaquinario (seleccionada para importantes feiras do sector), 'Voaxa e Carmín' ou a interpretación da historia “das Marías” compostelás a cargo de Eme2, 'Desconexión' de Xurxo Cortázar ou 'O último dragón', adaptación teatral da compañía Sarabela para os máis pequenos.

2016: un bo ano para o Auditorio.

Un total de 128.772 persoas pasaron polo Auditorio en 2016, o que supón unha cifra récord de asistencia e un incremento do 24% con respecto ao ano anterior. A evolución dos últimos anos non para de medrar desde 2013, cando foron 81.316, 83.500 en 2014, e 104.042 en 2015. Por meses, xuño foi o que máis xente meteu no Auditorio, con 19.940 persoas. No tocante á división por actividades, o teatro citou a un de cada tres, seguida das actividades infantís (16%), a música (13%), as actividades escolares (12,5%) e as proxeccións (10%).

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.