Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Auditorio Municipal de Ourense acollerá esta semana, por terceiro ano consecutivo, catro espectáculos do Festival Xuvenil de Teatro Grecolatino. As obras “Medea” e “Hécuba” de Eurípides e “Pseudolus” de Plauto, esta en 2 ocasións, serán representadas ante 2.740 alumnos e alumnas de centros educativos galegos. Ourense será así punto de encontro co teatro para alumnos e alumnas de Ames, O Carballiño, Nigrán, Rois, Maceda, Padrón, Vigo, Ponteareas, Ribadavia, A Estrada, Viana, Pontevedra, Monforte, A Gudiña, entre outras (máis de vinte) localidades, ademais da propia cidade que se desprazarán a Ourense para asistir ás representacións.

 

Esta actividade está enmarcada no Festival de teatro Grecolatino que desde hai 17 anos se desenvolve nas principais cidades de España con orixe romana (Mérida, Itálica, Sagunto...). O certame está organizado en Galicia pola sección galega da Sociedade Española de Estudios Clásicos, un dos movementos culturais xuvenís que máis alumnado move en España (uns 70.000 cada año).

A Concellería de Educación do Concello de Ourense colabora co certame e organiza desde 2015 representacións na nosa cidade, aos que acoden mozos e mozas de toda Galicia, cun gran éxito de asistencia. De feito, no ano 2016 Ourense foi a cidade galega con maior participación.

Representacións

Esta semana, o Auditorio ourensán acollerá catro representacións;

  • Día 15 de marzo: (mércores)
    • 12:00 Medea de Eurípides , Grupo El Ruiseñor, A Coruña.
    • 17:00 Pseudolus de Plauto, Grupo Noite Bohemia, A Coruña
  • Día 16 de marzo: (xoves)
    • 12:00 Hécuba de Eurípides, grupo Noite Bohemia, A Coruña
    • 17:00 Pseudolus de Plauto, grupo Noite Bohemia, A Coruña

Asistirán como público un total de 2740 alumnos e alumnas de distintos centros de ensino das catro provincias galegas, que aproveitarán a viaxe para coñecer a nosa cidade. Unha cifra que superará tamén este ano ás outras 2 cidades galegas na que se celebra este festival.

Asociación de festivais de teatro grecolatino

A organización corre a cargo de PRÓSOPON, asociación de Festivais de Teatro Grecolatino que ten como obxectivo achegar, a través do teatro, o pensamento, a lingua e a cultura de Grecia e Roma aos máis xoves.

Para sacarlle o maior rendemento pedagóxico a esta experiencia, edita cada ano os títulos das obras representadas nos festivais, traducidas por profesorado de clásicas e acompañadas por unha unidade didáctica, para ser enviadas con antelación a cada un dos alumnos e das alumnas que se inscribiron.

O festival neste ano 2017 desenvólvese en Almedinilla, Baelo-Claudia, Balears, Carranque-Tarancón-Segóbriga, Catalunya, Clunia, Euskadi, Itálica, Lugo-Ourense-A Coruña, Málaga, Mérida, Sagunto e Zaragoza-Huesca,

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello.

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.