Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O mércores 4 de outubro iníciase no Teatro Principal unha nova tempada do Enclave de Cámara co concerto de Dalia Quartet, cuarteto de corda catalán que interpretará A Arte da Fuga de J.S. Bach e obras de Haydn, Guix e Brahms.

O Dalia Quartet é a confluencia de catro músicos que, tras anos desenvolvendo as súas respectivas carreiras musicais no ámbito da orquestra e a praxes solística, deciden unirse nun cuarteto de corda ante a necesidade dun espazo paralelo á orquestra para poder profundar no repertorio de cámara e explorar deste xeito linguaxes estéticas que só un marco coma o do cuarteto de cordas, íntimo e cun altísimo grao de complicidade, fai posible.

Os catro membros (Oleguer Beltran e Elena Rey, violíns, Anna Puig, viola, Erica Wise, violonchelo) compaxinan o cuarteto cunha carreira orquestral consolidada vencellados a conxuntos como a Mahler Chamber Orchestra, Lucerne Festival Orchestra, Camerata Bern, Orquestra Da Camera, Dortmunder Philharmoniker, a Orquestra de la Comunitat Valenciana ou o Trío Lorca.

Tras os concertos de presentación en 2014, o Dalia Quartet xa afrontou compromisos de prestixio, destacando o seu debut na Schubertíada en Vilabertrán no 2015 formando parte do ensemble que interpretou Das Lied von der Erde (Canto da Terra) de G. Mahler dirixida por Josep Pons, así como a residencia no renovado Teatro de Sarrià e outras actuacións en Cervera, no Auditori de Barcelona e no Palau de la Música Catalana.

PROGRAMA DO CONCERTO

No seu concerto en Ourense, o Dalia Quartet propón conxugar unha das obras fundamentais da música en Occidente – A Arte da Fuga, de J.S. Bach (1685-1750) – cunha das últimas pezas compostas por Josep María Guix (Reus, 1967), autor catalán que, malia empregar recursos instrumentais occidentais, busca sonoridades e impresións que nos achegan a Oriente e á cultura xaponesa.

Tamén obras de Haydn e Brahms compostas na madurez das súas respectivas carreiras. A destacar o papel solista do violonchelo en distintos momentos da obra de Haydn que nos presentan, así como a presenza dunha fuga. Quizais pretendendo afastarse do mundo cortesán e clásico e unha chiscadela ao pensamento de Rousseau e Goethe xa camiño do Romanticismo.

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.