Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Un dos referentes da música de cámara en España – o Dúo Cassadó – actuará o mércores 7 de febreiro no Teatro Principal de Ourense cun programa ecléctico e dinámico interpretando tanto a románticos alemáns como obras de Piazzola, Bloch ou Gaspar Cassadó.

O dúo formado por Damián Martínez Marco (violonchelo) e Marta Moll de Alba (piano) leva máis de 15 anos contaxiando a súa emoción pola música clásica española ao público. Temperamento, orixinalidade e carisma son calidades dun dúo que, grazas á súa exquisita musicalidade e sensibilidade, conta co recoñecemento da crítica internacional.

Coma homenaxe a Gaspar Cassadó, un dos grandes compositores cataláns do S.XX, o dúo tomou nome e forma no ano 2000 e dende entón non parou de acaparar premios e de tocar en recitais e festivais por todo o mundo.

Tamén publicaron dous discos: Rapsodia del Sur (2014), elixido coma un dos discos do ano e galardoado co “Melómano de Oro” e Rojo (2017) que ademais inclúe a primeira gravación mundial da Fantasía Española do compositor Ernesto Halffter escrita en 1953.

Damián Martínez Marco, considerado un dos mellores violonchelistas da súa xeración foi, entre outros, recoñecido e apoiado por Mstislav Rostropovich. Marta Moll de Alba, pola súa banda, ten percorrido as salas de concertos máis prestixiosas do mundo especializándose academicamente no repertorio español e na investigación do patrimonio musical. O Dúo Cassadó foi, de feito, recomendado por Alicia de Larrocha coma o máis brillante dúo representante da música de cámara de España.

No recital que ofrecerán en Ourense, interpretarán a Sonata Arpeggione de Schubert (1797-1828) escrita un ano despois do invento deste instrumento e catro antes da morte do compositor. Obras tamén de Schumann, Ernest Bloch, Gaspar Cassadó e, pechando o programa, o Gran Tango de Astor Piazzola, peza virtuosa cunha rítmica que define o “estilo Piazzola” e que bebeu ademais das fontes do jazz e das súas síncopes.

ESCORBA AO XINGRO! (no barallete dos músicos, “Escoita ao músico!”)

Unhas horas antes do recital, ás 16.00 h no Conservatorio Profesional de Música de Ourense, o Dúo Cassadó asistirá a un encontro aberto co público no que falarán da súa experiencia como músicos de cámara e responderán ás preguntas dos asistentes. Entrada libre.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.