Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Medio cento de espectáculos de diferentes especialidades integran a programación cultural do Auditorio Municipal de Ourense para o último cuatrimestre do ano.

A concelleira de Cultura, Belén Iglesias, e o programador Manuel Freire presentaron as diferentes propostas, que inclúen música, teatro, danza ou circo, xunto coa xa tradicional programación familiar de todos os domingos, que achegará a cativos e as súas familias as últimas producións dunha trintena de compañías, e os espectáculos para bebés. Unha programación “adaptada a todas as idades, gustos e intereses, e na que teñen cabida todos estilos”, salientou na presentación a concelleira de Cultura Belén Iglesias.

A programación arranca forte, con dúas estreas esta mesma semana: a de Sarabela, que presentou onte e hoxe a súa última montaxe “A celebración”, e Redrum producións, que o domingo ás 12h fará o propio con “Contos do recreo”, un espectáculo familiar en clave de comedia musical cun grande contido educativo xa que trata de dar visibilidade ás consecuencias do acoso.

Ata final de ano amosarán no Auditorio as súas ultimas compañías como Culturactiva “Saabor!” Titizna “La zanja”, Teatro de Braga “As criadas”, Contraproduccións “Fillos do sol”, GG Producción _que representará Quien conoce al señor Smith”, protagonizada por Javier Gutiérrez_, La estampida con “Lo nunca que visto” ou Up-a-tree, con “Mujeres que corren como los lobos”

O Auditorio sera sede de concertos tan atraíntes como o da ourensá Marem Ladson, o nixeriano Bombino, Brothers in band, banda tributo a Dire Strais, a orixinal proposta “The Queen Symphony”, que representará versións da famosa banda de rock a cargo da Banda Artística de Meza e o espectáculo Noche Sabinera de versións do popular cantante a cargo da súa propia banda.

O Auditorio será referente tamén da danza con Miguel Aristegui ou o Ballet Nacional Ruso, que representará en Ourense Cincenta e o Lago dos Cisnes, entre outras propostas, así como as próximas edicións de certames como o Festival Internacional de Teatro FITO, Solodos e a Mostra de Teatro Infantil Moti.

Consulta a programación neste documento: Auditorio.png

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.