Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

"O Auditorio do Pazo de Congresos de Ourense pode considerarse un dos mellores auditorios de Galicia, ao dispor de moi boas instalacións e gozar dunha moi boa situación na propia cidade". É unha das conclusións do informe elaborado pola Rede Galega de Teatros e Auditorios, e que valora de forma moi positiva todos os aspectos analizados no espazo da rúa da Canle: os medios técnicos, as diferentes instalacións e o nivel do persoal.

“Constatamos así, con datos obxectivos e eminentemente técnicos, que estamos a facer ben as cousas en materia cultural, convertendo aos nosos equipamentos en espazos de calidade, por moito que os grupos da oposición se empeñen en desprezar a xestión cultural municipal", sinala o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad.

O escenario, de grandes dimensións, está "ben equipado e ben coidado", asegura o informe, mentres que "os camerinos son amplos e están debidamente amoblados". Así mesmo, o acceso de mercadorías para a montaxe e desmontaxe dos escenarios ten "un bo acceso dotado dun gran montacargas que facilita as tarefas de carga e descarga". O informe fai especial fincapé no apartado humano: "pertence a unha empresa auxiliar, tratándose de persoal ben formado para o cometido e competente na materia".

En calquera caso, entre as melloras posibles para o Auditorio propón a continua modernización de equipos e a formación continua do seu equipo.

Esta non é a primeira vez que a Rede Galega de Auditorios e Teatros, dependente da AGADIC, felicita o Auditorio. Se agora é o continente, o pasado ano destacara a súa programación coma a mellor de toda Galicia.

Tamén foi destacado o Auditorio de Ourense, en datas recentes, polo subdirector xeral de Fremap, José Luis Checa Martín, pola súa colaboración no Manual para a mellora das condicións dos traballadores do sector das artes escénicas encargado polo Instituto Nacional das Artes Escénicas e Musicais (INAEM). Os responsables do Auditorio ourensán traballaron da man doutros espazos públicos coma o Teatro Real, o Palacio da ópera da Coruña ou Canal Sur Televisión, entre outros.

O edificio abriu as súas portas ao público por primeira vez o 17 de marzo de 2005, e contou coa actuación inaugural de Josep Carreras, o 4 de abril dese ano. A súa construción foi promovida polo Ministerio de Cultura, a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense, sendo o seu arquitecto José Manuel Casabella (Ourense, 1952)

O edificio ocupa a parte máis baixa do solar (anteriormente ocupada pola residencia de oficiais), e alberga un aparcadoiro subterráneo de dúas plantas. A Sala Principal dispón de 743 localidades en forma de anfiteatro e 175 máis no poleiro. Ademais, conta con dúas salas multiuso (a Vermella e a Azul), con capacidade para 153 e 210 localidades.

Superficie total: 10.443.80 m2 (Auditorio 5.592,22 m2, aparcadoiro 4.851,58 m2).

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.