Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, acudiu esta mañá á gala de entrega de premios da novena edición do certame OUFF Escola, no que este ano participaron 102 traballos de toda Galicia (A Coruña, 36, Pontevedra, 37, Lugo, 11, e Ourense, 18).
O OUFF Escola é un evento organizado polo Concello de Ourense en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, ao abeiro do Festival de Cine de Ourense, e ten como obxectivo impulsar o uso do galego, coñecer a visión da infancia e da xuventude sobre a súa contorna sociocultural e fomentar a creatividade audiovisual e o traballo en equipo.
O Ouff escola “quere que dentro duns anos esteades aquí, nesta sala principal do Auditorio, presentando as vosas películas”, díxolle o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ao alumnado presente na gala. “Ben como directoras, ben como iluminadoras, ben como axudantes de dirección ou como responsables de vestiario, ben como actores ou actrices... O Ouff escola quere ser a semente dos futuros cineastas”, aseguraba o rexedor.
Na gala, conducida pola actriz ourensá Uxía Morán, déronse a coñecer os premiados nas dúas categorías (Infantil e Primaria, e Demais niveis de ensino non universitario), coa proxección dos traballos gañadores.

Palmarés
Categoría Infantil ou primaria.
• 1º premio: Colexio Sagrado Corazón de Praceres, por Mareas Vivas.
• 2º premio: CEIP Nosa Señora das Dores, por O conto da muiñeira.
• Premio ao mellor guión: CEIP Tenorio, por Na Corredoira
• Mencións especiais: CEE Infanta Elena e CEIP OS Ponzos.
Demais niveis de Ensino non universitario
• 1º premio: IES Alfoz Valadouro, por O preguiceiro.
• 2º premio: IES As Barxas, por Chico ou cabalo.
• Premio ao mellor guión: IES Breamo, por Entre o río e o mar.
• Mencións especiais: IES As Barxas, por Todos ou ningún, IES Poeta Díaz Castro e o IES Xesús Taboada Chivite.
O xurado do OUFF escola estivo composto, este ano, por César Silva, director de programación do 23OUFF e presidente do xurado; Rubén Riós, actor e produtor de cine e de televisión; Simone Saibene, director e produtor; Manoli Maseda, coordinadora territorial dos equipos de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia en Ourense; e Gregorio Ferreiro Fente, asesor técnico da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.
Dentro das actividades paralelas do OUFF Escola está a proxección da película A cambio de nada, de Daniel Guzmán, o martes, 4 de decembro no Teatro Principal ás 11:00 horas; unha actividade de 'Lipdub' a cargo dos profesionais de “Nenoos” de Ourense, tamén o día 4 no Centro Cultural Marcos Valcárcel; tres talleres de dobraxe para alumnos de Secundaria; e o obradoiro de creación de cine “Cineduca”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.