Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde en funcións de Ourense, Jesús Vázquez, e o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez supervisaron esta tarde as obras que impulsa a Xunta do Castro de Santomé e na igrexa da Santísima Trinidade, que contan cun investimento total de preto de 500.000 euros.

No caso do conxunto arqueolóxico de Santomé, os traballos para a realización da escavación arqueolóxica, consolidación e musealización comezaron o pasado 2 de abril e contan cun investimento de máis de 124.000 euros de fondos propios da Consellería. Está previsto que a actuación remate a finais de ano.

Ademais da escavación na ladeira sur do xacemento, que abranguerá unha superficie total de 475 m², os traballos inclúen tamén a limpeza de vexetación do conxunto arqueolóxico, a consolidación das estruturas do castro, o seu acondicionamento coa colocación dunha varanda de madeira e a substitución e tratamento dos elementos informativos existentes no xacemento co fin de facilitar a súa visita. O proxecto inclúe tamén a realización dun plan de divulgación do conxunto arqueolóxico.

No caso da igrexa da Santísima Trinidade, está previsto que as obras comecen o 10 de xuño e rematen este mesmo ano. Os traballos contarán cun orzamento de máis de 360.000 euros e consistirán na renovación do sistema de cubertas e a rede de evacuación de pluviais, así como a consolidación da bóveda de barrotillo da nave.

Ademais destas actuacións, limparase a fachada, restauraranse os elementos de cestería, repoñeranse os rexuntados deteriorados, drenaranse os muros en contacto co terreo e sanearanse os parámetros interiores. Por último, instalarase un novo pavimento de madeira, renovarase a instalación eléctrica e porase en marcha a protección contra incendios.

Colaboración coa Diócese de Ourense

A posta en marcha das obras vén precedida da sinatura dun convenio de colaboración entre a Diócese de Ourense e a Xunta para poñer a disposición do Goberno galego os terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración do espazo. A igrexa, orixinaria dos séculos XII e XIII –aínda que reformada nos séculos XV e XVI– conta cunha fachada con tripla arquivolta de arcos apuntados.

O exterior do templo está coroado por unha crestería gótico-flamíxera e os contrafortes e torreóns cilíndricos reforzan o seu aspecto de fortaleza medieval. O interior presenta unha planta basilical e a súa capela maior cóbrese cunha bóveda. A porta de entrada do atrio pertencía ao primitivo hospital de San Roque, de época renacentista e o cruceiro é da época plateresca.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.