Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Consello Municipal de Deportes convoca axudas que darán apoio a deportistas de Ourense que participen en competicións oficiais de carácter individual. O Boletín Oficial da Provincia do 24 de agosto publica a convocatoria das bolsas, co que se abre un prazo de 2 meses desde o venres, 25 de agosto, no que interesados e interesadas poden presentar as súas solicitudes, no Rexistro do Consello Municipal de Deportes (Avenida Pardo de Cela, 2).

Na sesión do Consello Reitor do 27 de xullo de 2017 aprobouse a convocatoria de Bolsas a Deportistas individuais 2017. Esta convocatoria conta cunha partida de 25.000€ para este fin, provintes dos orzamentos do Consello Municipal de Deportes.

A concesión das bolsas realizarase polo sistema de concorrencia competitiva. As bases que rexen o procedemento son as aprobadas o 24 de abril de 2015 e valoran os resultados deportivos acadados ao longo da tempada 2016. A información sobre o proceso de solicitude pódese consultar na páxina web do Consello Municipal de Deportes: www.deportesourense.com, onde poderán descargar as Bases e Anexos da convocatoria.

A convocatoria está dirixida a deportistas que destaquen en competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades. As axudas serán de dous tipos e contías máximas:

  • De iniciación: destinadas a deportistas menores de 18 anos (incluídos), cuxa contía máxima será de 1.200 €.
  • De cualificación: destinadas a deportistas que presenten unha traxectoria deportiva relevante, cuxa contía máxima será de 1.400 €.

Na convocatoria anterior presentaronse 77 solicitudes. Destas, 63 deportistas desfrutaron das axudas. Con estas bolsas o Consello Municipal de Deportes e o Concello de Ourense busca darlle apoio aos deportistas e ás deportistas de Ourense practicantes de disciplinas individuais para cubrir parte dos importantes custos que ocasiona a competición de nivel.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.