Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes celebrou hoxe unha reunión telemática extraordinaria, a segunda desde que se declarou o estado de alarma, para aprobar a convocatoria de subvencións a clubs deportivos e resolver as bolsas para deportistas individuais. A primeira, celebrada o primeiro de abril, xunto coa de hoxe, permiten minimizar o impacto da crise sanitaria no tecido asociativo da cidade, deportistas individuais e provedores.

Un dos puntos da Orde do Día da sesión de hoxe foi a convocatoria de subvencións en materia deportiva para entidades deportivas, ben por organización de eventos ben por gastos de funcionamento. O prazo de presentación das solicitudes amplíase no caso das subvencións por funcionamento das entidades deportivas, segundo o articulado derivado da declaración do estado de alarma, de 30 días a 60 días desde a publicación no BOP da convocatoria. Deste xeito, os clubs poden ir preparando a súa documentación e axilizar o trámite da valoración e concesión.

Outro dos puntos foi a resolución de Bolsas a deportistas individuais no que se conceden axudas a deportistas de iniciación (menores de 18 anos) e de cualificación (maiores de 18 anos). As bolsas van desde 150 euros de menor contía aos 800 euros e sempre vinculados ao mellor resultado competitivo do ano 2018. A través dos medios electrónicos habituais publicarase nos vindeiros días o procedemento de xustificación.

Tamén se aprobaron facturas que permiten efectuar seu pagamento a provedores.

Fóra da orde do día, abordouse o tratamento dos aboamentos dos usuarios. A intención inicial do Consello Municipal de Deportes é compensar as cotas aboadas dos períodos non desfrutados, estando en estudo o mecanismo administrativo que implemente esta intención.

Obras nos Remedios.

As obras de reforma do Pavillón dos Remedios retomáronse nesta semana, xunto cos últimos retoques do campo de fútbol de Vilar de Astrés. Tamén se realizaron reparacións nas piscinas de Oira logo das crecidas do Miño no mes de decembro, en previsión dunha futura apertura.

O Consello Municipal de Deportes, adaptándose ás condicións de confinamento, está a desenvolver o seu traballo administrativos grazas á implicación do seu persoal e ás aplicacións de administración electrónica que emprega. Tamén está a desenvolver traballos de mantemento básico das instalacións segundo o legalmente establecido.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.