Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes, no que participan representantes de todos os grupos políticos municipais, reuniuse telematicamente coa coordinadora deportiva e o xerente para coñecer o estado de apertura das instalacións deportivas dependentes deste organismo e efectuar posibles achegas para mellorar a prestación do servizo.

Os técnicos a día de hoxe fixeron as seguintes valoracións:

  • En relación aos clubes e ás entidades deportivas, deberán solicitar o uso achegando un calendario competitivo, o número de usuarios e protocolos de medidas covid-19 que aplicarán segundo a disciplina. Terán que dirixirse aos técnicos do Consello Municipal de Deportes para seu estudo e concesión, de ser o caso. Neste senso, na reunión a coordinadora deportiva fixo unha análise do estado das solicitudes actuais e tamén, das actuacións noutras grandes cidades de Galicia.
  • No caso do Pavillon dos Remedios, por mor das obras estarán pechadas ata novo aviso. As obras agora están avanzando de xeito paralelo en varios sectores, o que permitirá o cumprimento de prazos a pesares da interrupción na subministración dalgún dos materiais. Este feito leva a aconsellar a apertura das instalacións para os abonados cando se poida prestar un servizo o máis completo posible. O procedemento de compensación dos abonamentos comezarase a efectuar tras a consulta previa do procedemento no departamento de Administración. Tamén se expuxo, que desde o día 1 de xuño abrirase a atención administrativa e o rexistro presencial, tras solicitude previa de cita, nos teléfonos habituais do Consello Municipal de Deportes.
  • Nas piscinas estivais de Oira, estase a traballar para a súa apertura e adecuación ás novas esixencias hixienico-sanitarias pola covid-19 nesta tempada. Se ben os traballos rutinarios de apertura avanzan a bo ritmo, malia as restricións laborais, queda traballo na adaptación fronte ás novas esixencias en piscinas recreativas. Neste senso, resaltouse a importancia que a nova normativa da á cita previa, o control dos aforos e os accesos.
  • Por último, reseñouse o continuo avance que está a ter a normativa covid-19 neste ámbito (case dúas ordes por semana), e a problemática que suscita por poñer un exemplo o uso das duchas dos vestiarios.

Entre as achegas e solicitudes dos representantes políticos estivo: o estudio para levar a cabo actividades dirixidas de exterior, a importancia da posta a disposición dos usuarios de xeles hidroalcólicos antes de duchas, estudar o uso máis eficiente dos vasos deportivos cando estean en uso, o seguimento máis estreito dos traballos de limpeza ou a presenza dalgún medio de desinfección a través das duchas.

Por último o presidente do Consello Municipal de Deportes emprazou os asistentes a reunirse en quince días para coñecer o avance destes asuntos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.