Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Mostra de teatro de secundaria, a MOTECES, celebra a súa décimo sexta edición do 2 ao 12 de maio de 2017 no Salón de Actos da Escola Municipal das Artes Escénicas. Participan un total de 9 grupos formados por alumnos de Ensino Secundario de 9 centros: os IES Xesús Ferro Couselo, E. Blanco Amor, Universidade Laboral e As Lagoas, o CIFP Carballeira, e os CPR Sto. Ángel, Divina Pastora, Divino Maestro e Sta. Teresa de Jesús

A MOTECES é unha das actividades de teatro máis importantes organizadas integramente desde a Concellería de Educación e ten como obxectivo principal que os grupos de teatro escolares da cidade teñan a oportunidade de actuar sobre un escenario real e así poder poñer en práctica todo o aprendido, froito do esforzo e de moitas horas de ensaio e que mellor lugar para facelo que na Escola Municipal das Artes Escénicas de Ourense xa que é onde se imparten clases de música e teatro dirixidas a toda a cidadanía.

A concelleira e Educación, Belén Iglesias, resalta que "esta mostra vai máis aló dunhas meras representacións, xa que durante estes nove días, moveremos uns 1100 alumnos e alumnas de Secundaria que asistirán como público xa que é importante para nos formar espectadores críticos e animar o alumnado a practicar teatro", afirma. "O teatro é unha ferramenta moi útil en moitos aspectos da vida e na formación das persoas".

Concurso de carteis

Como actividade paralela a esta mostra levouse a cabo o V Concurso de deseño de carteis MOTECES, do que saíu o cartel anunciador da mostra este ano que foi realizado por unha alumna de ESO do CPR A Purísima.

Presentáronse un total de 38 traballos e o agasallo á autora deste cartel será entregado no acto de clausura da MOTECES o día 12 de maio ás 13:00 horas, logo da última representación da mostra.

Calendario de actuacións

Todas as representacións serán ás 12:00 horas, excepto a clausura, que dará comezo ás 11:30 horas.

  • 2 de maio: Inauguración co grupo de teatro "Caixadesastre" do CPR Sto. Ángel coa obra "O Golpe" dirixida por Andrés R. Yáñez e con público asistente do CPR Sta Teresa de Jesús e IES Univ. Laboral
  • 3 de maio: Compañía "Xogos Florais2.0" do CPR Divina Pastora coa obra" A Casa Encantada" dirixida por Román Godás e con público do IES Lagoas
  • 4 de maio: Grupo "Quinto Teatro" do IES Xesús Ferro Couselo coa obra "El mago De Oz" dirixida por Marga Varela e público do CPR Sto.Ángel
  • 5 de maio: Grupo "Vedruna Teatro" do CPR Sta. Teresa de Jesús coa obra "Se Suspende la Función" dirixida por Pablo Silva e público asistente do IES Xesús Ferro Couselo e do CPI José G garcía ( mende)
  • 8 de maio: Grupo "Divino Maestro Teatro" do CPR Divino Maestro coa obra "¡Hip-Hip-Hurra!" dirixida por Pablo Silva e con público do CPR Divino Maestro
  • 9 de maio: Grupo de teatro do IES As Lagoas coa obra "Amelie" dirixida por Ledicia Álvarez (Lele) e con público asistente do CPR Divina Pastora e do CPI José G García (Mende)
  • 10 de maio: Grupo de teatro "A Espiral da Vergoña" do IES Universidade Laboral coa obra "A Illa Marela" dirixida por Matilde Vázquez e con público do CPR Sto Ángel e da Universidade Laboral
  • 11 de maio: Grupo de teatro "Acto Blanco" do IES Eduardo Blanco Amor coa obra "Sobreviviré" dirixida por Marga varela e con público asistente do IES E Blanco Amor
  • 13 de maio: Clausura (11:30 horas) Grupo de teatro "Os Carrabouxos" do CIFO Carballeira coa obra "8 Mujeres" dirixida por Marga Varela e con público asistente de IES O Couto e do CPI José G García (Mende). Posteriormente (13:00h) terá lugar a entrega de agasallos a todos os grupos de teatro participantes e á gañadora do V Concurso de deseño de carteis da MOTECES

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.