Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

 

Ourense, 28 de abril de 2018

As Escolas Municipais do Concello de Ourense abren o prazo de pre inscrición de matrícula para o curso 2018/2019, dirixido a escolares e persoas adultas en diferentes módulos, desde o 2 até o 10 de maio -un mes antes do que nos últimos anos-. As persoas interesadas poden recoller os impresos para a solicitude na Concellería de Educación (praza de San Martiño, 2) ou na Oficina de Atención ao Cidadán, na planta baixa da Casa do Concello.

Escola Municipal de Teatro

A escola de teatro impartirá os cursos de iniciación, perfeccionamento, e montaxe, para adultos, e iniciación ao teatro de 4 a 7 anos, de 7 a 11 anos ,de 11 a 14 anos e 14 a 18 anos, para público infantil.

O obxectivo principal é achegar os alumnos ao mundo teatral e á experimentación da arte teatral mediante traballos prácticos en distintas materias, descubrir o teatro como xogo e como arte aprender a comunicarse con soltura e desenvolver a creatividade a imaxinación e a memoria e de inculcar aos nenos e nenas, o gusto polo teatro pero sen deixar de pasalo ben.

No tocante ao público adulto, logo de impartir diferentes materias no primeiro curso como iluminación, son, maquillaxe, deseño escénico e vestiario, ademais de voz e improvisación... traballarase no curso de perfeccionamento para desenvolver unha obra na que os alumnos se encargaron da adaptación de textos e posta en escena no auditorio da Escola Municipal de Artes Escénicas.

Escola Municipal de Música

Ten como finalidade xeral ofrecer unha formación práctica en música, dirixidas a afeccionados de calquera idade. As especialidades son as seguintes:

Música e movemento: Dirixido a nenos e nenas de entre os 4 e os 7 anos de idade, Ten como finalidade desenvolver a sensibilidade musical e o sentido rítmico a través da expresión vocal, instrumental e o movemento, así como iniciarse na aprendizaxe da linguaxe musical.

Práctica instrumental: É a actividade principal da escola, completándose con outras. As clases impartiranse individualmente. O primordial é impartir e conseguir unha formación musical o máis completa posible que permita o goce da práctica instrumental tanto individual como en grupo.

As especialidades que se imparten na EMMO son: piano, frauta traveseira e frauta de pico, clarinete, saxofón, violín, viola, guitarra clásica, guitarra eléctrica, baixo e percusión.

Actividades de conxunto: Estas disciplinas son o eixo vertebrador da escola de música, representa o fin último que persegue a ensinanza dun instrumento na educación musical para afeccionados. O alumnado poderá participar nun conxunto instrumental ou vogal en función do seu instrumento e do estilo de música que practiquen.

Formación complementaria nos diferentes aspectos que conforman a música. Trátase de materias que axudan a unha mellor compresión das necesidades prácticas, teóricas e expresivas do fenómeno musical: linguaxe musical, audición, etc.

Escola Municipal de Idiomas

Ofrécense cursos de inglés para adultos e para rapaces e rapazas cos que se espera axudar a mellorar a súa calidade de vida ao tempo que aprenden unha
nova lingua. Os grupos de adultos inclúen desde "ningún coñecemento da lingua inglesa ata acadar o nivel A2, nunha sesión semanal de 110 minutos.

Os grupos de nenas e nenos abarcan toda a Educación Primaria, desde primeiro ata sexto curso, en dúas sesións semanais de 50 minutos cada unha.

O profesorado da escola cita a Ignacio Morgado, experto en neurociencia: "As persoas que practican varias linguas teñen maior capacidade de execución mental e están máis protexidas contra as enfermidades mentais da vellez, porque o cerebro tarda máis en producir neurodexeneración". Ademais, consonte os últimos estudos, aprender unha segunda lingua pode axudar a mellorar a función cerebral independentemente de cando se comeza.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.