Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense abre este luns, 18 de xuño, o prazo de inscrición para o programa Concilia Verán 2018, que ofrece actividades de verán para 350 escolares de Educación Primaria para a conciliación laboral e familiar. A través deste proxecto da Concellería de Educación os menores poderán participar en actividades deportivas e lúdicas en catro centros de Educación Primaria; propostas de animación á lectura nas bibliotecas Municipais e actividades na Aula da Natureza do río Miño para descubrir o Medio Ambiente.

As actividades programadas nos centros de ensino de Educación Primaria terán lugar durante o mes de xullo nos locais do CEIP Amadeo R. Barroso (San Mamede,8); CEIP O Couto (Rampa de Sás, sen número); CEIP Curros Enríquez (Saénz Díez 52) e o CEIP Prácticas (Vicente Risco, 9). Disporase de prazas para alumnado con necesidades especiais no Centro Escolar Curros Enríquez.

Poderán participar alumnos de Educación Primaria con idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos, que realizarán actividades didácticas, deportivas e de ocio. O horario será de 8:00 a 14:30 horas.

Pola súa banda, as bibliotecas municipais realizarán accións de animación á lectura, entre os meses de xullo e agosto, para nenos de catro anos (no momento da solicitude) até os 10 anos. As bibliotecas municipais de A Carballeira, San Francisco e A Ponte abrirán as súas portas entre as 10:30 e as 13:00 horas.

A Aula da Natureza do río Miño ofrecerá actividades para nenos de 6 a 12 anos, entre 10:00 e 13:00 horas e de 17:00 a 19:00 horas, agás os venres pola tarde que estará pechada. Estará aberta en xullo, agosto e do 3 ao 7 de setembro.

Prazos para apuntarse

O prazo de inscrición para as tres propostas estará aberto do 18 ó 28 de xuño. Os interesados en apuntarse nos centros de ensino ou na Aula da Natureza deberán inscribirse nos locais da Concellería de Educación, na Praza de San Martiño, número 2, 1º, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Os que desexen participar na actividades das bibliotecas municipais deberán inscribirse nas propias bibliotecas, de 10:30 a 13:00 horas. As prazas serán por rigoroso orde de inscrición.

As actividades das bibliotecas serán gratis, o resto terán un prezo de 10 euros. No caso de que se apunten varios irmáns o prezo do resto de inscritos será de cinco euros.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.