Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense presentou unha nova edición da Universidade Popular unha iniciativa que un ano máis bate récords, cunha oferta de 140 cursos, un 5,2% máis que na pasada edición e cun aumento de máis dun 30% no número de prazas: até 3.954 matrículas.

Así o confirmou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante a presentación da programación para o curso 2018/2019, no que cobran unha especial significación as novas actividades formativas, un total de 37. “Con elas abarcaremos novas temáticas tan diversas e tan de actualidade como a lei de protección de datos, o uso dos desfibriladores, o acoso escolar, a educación a través dos libros, a igualdade, a violencia de xénero ou a estimulación multisensorial das persoas maiores, entre outras”, dixo o rexedor.

Ademais, debido á demanda detectada o curso anterior, ofértase un curso máis de ioga, outro de ximnasia hipopresiva e un nivel avanzado de alemán.

En total serán 140 cursos, dos que 126 serán presenciais e 14 on line. O prazo de inscripción abrirase o luns, 1 de outubro, ás 9:00 horas e os interesados poderán inscribirse a través da páxina web da Concellería de Educación, ou de forma presencial na propia concellería ou na Oficina de Atención ao Cidadán (en horario de 09:00 a 14:00 horas).

Jesús Vázquez destacou o enorme interese que están a ter os cursos da Universidade Popular e a resposta do Concello incrementando de xeito exponencial o número de prazas. Así, no curso do 2014-2015 houbo 2.577 matrículas, mentres que este curso serán 3.954, o que supón un incremento do 53,43% no número de alumnos (1.377 matriculados máis). “Non hai obxectivo máis importante que traballar para facer o coñecemento accesible a persoas de todas as idades, perfís e condicións, como fai ano tras ano, a Universidade Popular”, sinalou o alcalde ourensán.

Pola súa banda, a concelleira de Educación Belén Iglesias destacou que a importancia da Universidade Popular por ser “unha aposta pola formación permanente e ao longo de toda a vida”. Tamén explicou que os cursos están organizados en torno a seis eixos fundamentais: Idiomas; Novas Tecnoloxías; Corpo, Saúde e Calidade de Vida; Cultura, Coñecemento e Ocio; Intervención Social e Formación para o Emprego; e Artesanía.

Os cursos e horarios pódense consultar na páxina web da Concellería de Educación: www.educaciónourense.com

Os interesados poderán inscribirse nun máximo de catro accións formativas. O prezo da matrícula será de 33 euros. Para obter o diploma acreditativo será necesario asistir ao 85% das horas totais do curso.

Toda a información en Web da Concellería de Educación

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.