Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Concellería de Educación do Concello de Ourense pon a disposición da comunidade educativa un total de 12 programas de actividades dirixidas ao alumnado dos colexios da cidade. A concelleira de Educación, Belén Iglesias, e o equipo técnico desta área municipal mantiveron esta mañá un encontro con directores e directoras dos centros educativos para presentarlles a programación deseñada polo Concello para o novo curso 2018/2019.

As propostas dánlle continuidade ás actividades que levan rexistrando un mellor seguimento, participación e resultados ano tras ano, e incorporan novas propostas innovadoras para tratar co alumnado de Infantil, de Primaria, e de Secundaria diferentes temáticas de actualidade e interese.

Serán temas prioritarios a educación en valores, a igualdade de oportunidades entre nenas e nenos, a prevención da violencia e do acoso escolar, o vandalismo, o abuso nas novas tecnoloxías e as súas consecuencias na ortografía do alumnado, segundo subliñou a concelleira Belén Iglesias.
Como novidades, este curso contamos con actividades como:
• Sensibilización contra o vandalismo (para alumnado de ESO)
• “Axudo a coidar a miña cidade” en colaboración con Viaqua (para Educación Infantil)
• “Scriptorium” (4º e 5º de Primaria)
• I Concurso de Ortografía
• Charlas de Alcohólicos Anónimos (para ESO e ESPO)
• “Coñécete”: programa de Educación Sexual
• Actividade: “Apadriña Unha Rúa”
• Diversidade Natural da Provincia (ESO e ESPO)
• Charlas e obradoiros sobre Incendios Forestais

O resto das actividades mantéñense aínda que varían algúns dos títulos, formatos e temáticas co obxectivo de mellorar os contidos.
O programa “Días con nome propio” refórzase para unificar todos os días sinalados que se celebrarán durante o curso escolar utilizando os distintos recursos e espazos da cidade: rúas, prazas, Escola Municipal de Música e Teatro, Bibliotecas, Auditorio, Aula da Natureza, centros de ensino, etc... como sé das actividades de conmemoración de citas como os días da música, das bibliotecas, do libro, do medio ambiente, bosques autóctonos, humidais, aves, museos, poesía, paz, árbores, biodiversidade, Día Sen coches, Día das Letras Galegas ou festivas como o Entroido.
Os 12 programas educativos (que inclúen un cento de actividades) que oferta o Concello para o curso 2018/2019 son:

Animación á lectura
Artes Escénicas na Escola
Aula da Natureza
Coñece a túa cidade
Exposicións
Educación en valores
Cursos de Formación del Profesorado
Días con Nome Propio
Educación Viaria, prevención e seguridade
Educación en Medio Ambiente
Educación en Saúde
Programa Nadal

Espectáculo de circo para celebrar o inicio do curso
A Concellería de Educación daralle a benvida ao novo curso 2018/2019 cunha actividade de inicio de curso escolar dirixida a alumnado de 1º e 2º curso de Primaria, coa representación do espectáculo circense “Ghop!”, mañá, mércores, 3 de outubro, ás 11,30 horas, na Praza de San Martiño.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.