Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Centro de Coñecemento La Molinera vén de presentar a súa oferta formativa para o mes de febreiro, unha carteleira con actividades innovadoras para cativos e na que non faltan citas coma a Semana Europea do Emprendemento, xornadas “de inspiración” para mellorar a comunicación a través das redes sociais ou os xa clásicos obradoiros de alfabetización informática a través da aula Cemit.

“Logo de dez meses de abrir unha fiestra cara a innovación, a creatividade, e a incorporación das novas tecnoloxías e ferramentas ao servizo dos veciños”, comentaba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, “La Molinera consolídase como un elemento dinamizador e promotor da creatividade, tanto desde un punto de vista persoal como profesional”, dixo.

Semana Europea do Emprendemento

A primeira das citas no calendario de La Molinera será a Semana Europea do Emprendemento, unha cita que nesta segunda edición agrupa máis de 280 eventos en 40 países de toda Europa e que pretende axudar os emprendedores e darlles a coñecer as ferramentas que poidan axudar na creación dun negocio.

Con Daniel Diéguez, da cooperativa Apoio e integrante do co-working de La Molinera, como organizador da actividade en Ourense, desenvolverase en dúas xornadas: Un Networking startup, que converterá Ourense no punto de encontro e conexión entre mozos emprendedores, administracións, empresas e universidade; e a xornada Novas canles de empregabilidade, na que se abordarán temas como a marca persoal e a vídeo presentación persoal.

Xoves inspiradores

Outro dos atractivos da oferta de La Molinera para febreiro son os “xoves inspiradores”, que este mes estarán dedicados á comunicación: o 9 de febreiro celebrarase un obradoiro de argumentación e debate (cunha segunda parte o día 23), e no medio, o 16 de febreiro, haberá un obradoiro de redes sociais. Ambos para persoas de todas as idades.

Cativos

La Molinera quere facer especial fincapé no desenvolvemento do talento e da creatividade dos chamados nativos dixitais con obradoiros de robótica, de programación, de vídeos para Internet ou de animación. Así, haberá dous proxectos orixinais e innovadores desenvolvidos no propio centro de coñecemento: O obradoiro educacional de robótica, programación e proxectos dixitais Team makers kids, e o obradoiro educacional: crear para pensar Arquimakers-kids.

Aula CeMit

A maiores, La Molinera abre o prazo para os cursos da Aula CeMIT, que este mes trae obradoiros de Deseño e impresión 3D e un obradoiro de creación dunha túa tenda a través de Internet, que se desenvolverán durante todo o mes de febreiro.

Máis información

Toda a información de cursos e prazos de inscrición,en www.lamolinera.net

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello.

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.