Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A II Lanzadeira de Emprego de Ourense comezou a funcionar en decembro para axudar a unha vintena de persoas desempregadas a adestrar unha nova procura de traballo, acorde ao mercado actual. Tras cinco meses de intensa actividade e adestramento laboral baixo unha cultura colaborativa, o equipo organizou unha xornada de clausura e broche final.

O evento, celebrado no centro de coñecemento La Molinera, comezou coa intervención dos participantes que quedan actualmente na Lanzadeira, que relataron como as actividades que levaron a cabo na lanzadeira -talleres de intelixencia emocional, sesións de coaching, actividades de adecuación de currículo, simulacións de entrevistas e orientación laboral; encontros con especialistas ou visitas a empresas, entre outras, lles serviron para cambiar de actitude na procura laboral, reforzar as súas competencias e mellorar a súa empregabilidade.

De seguido, Guillermo Álvarez de Neyra, director do Máster 'Paulo Fabio' en Dirección de Recursos Humanos, impartiu o relatorio Fai as paces cos números. Pola súa banda, Mar Castro, experta en Marca Persoal e Protocolo, falou sobre NETtiqueta: conexións persoais na Rede.

  • Bos resultados. A coordinadora técnica da II Lanzadeira de Ourense, Lida Enrich, foi a encargada de presentar os resultados do programa. Desta maneira, explicou que 23 persoas desempregadas participaron nesta segunda edición, dos cales 14 atoparon traballo por conta allea en diferentes sectores, como industria alimentaria, márketing dixital, hostalería, arquitectura, banca ou construción, entre outros.
  • Valoración positiva. “A cifra aínda pode aumentar porque hai tres participantes con ofertas en firme para os meses de maio e de xuño, e outras dúas pendentes de resultados de procesos de selección. Grazas ao traballo individual de cada un e ao esforzo colectivo e grupal, alcanzamos cifras positivas. Máis aló, hai que destacar especialmente a evolución que experimentaron na lanzadeira. Mesmo aqueles que aínda non atoparon traballo valoran positivamente a súa participación porque agora teñen máis confianza, máis seguridade e máis ferramentas para lograr os seus obxectivos profesionais”, especificou Lidia Enrich.
  • Inserción laboral. Tendo en conta que a porcentaxe de inserción laboral dos participantes pode alcanzar o 80% durante este mes, o concelleiro de Emprego e Promoción Económica, Jorge Pumar, sinala que "estes resultados e balance tan positivo é o mellor exemplo para demostrar que as lanzadeiras non son só un proxecto innovador e ilusionante, senón retador e eficaz na loita contra o desemprego en Ourense".

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.