Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense ven de acadar máis dun millón de euros de fondos europeos para o desenvolvemento do proxecto “Ourense activa”, destinado a fomentar o emprego entre a mocidade ourensá. O proxecto presentado polo Concello, desde a Concellería de Promoción Económica, Recursos europeos e Formación ocupacional ven de ser seleccionado na convocatoria a nivel estatal realizada polo Ministerio de Presidencia e Administracións Territoriais.

Jesús Vázquez destaca que a aprobación de Ourense activa supón “un importante paso adiante nun reto fundamental: a promoción do emprego da cidade, seguindo a folla de ruta que persigue este goberno municipal, dando resposta ás necesidade da cidadanía deseñando proxectos viables e acadando a colaboración e implicación económica de todas as administracións”.

O Boletín oficial do Estado recolle na súa edición do día 20 de xullo a resolución de aprobación, por parte da Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, dependente do Ministerio de Presidencia e Administracións Territoriais, da convocatoria 2017 de axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Empleo Juvenil (Axudas AP-POEJ), destinadas á integración sostible de persoas xóvenes no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Nesta resolución apróbase o proxecto “Ourense activa”, presentado polo Concello de Ourense, que ao longo de 18 meses dará formación a un total de 180 menores de 30 anos.

As persoas participantes poderán formarse nalgún dos 7 itinerarios formativos a impartir e que serán complementados con formación transversal. Ademáis, percibirán remuneración económica.

O orzamento total do proxecto ascende a 1.195.740,00 euros, dos cales 1.098.765,49 euros (91,89 %) correspondería ao Fondo Social Europeo e 96.974,52 euros (8,11 %) ao Concello.

O alcalde, Jesús Vázquez, pon en valor o traballo realizado pola Concellería de Promoción Económica, dirixida por Jorge Pumar, que presentou este proxecto á convocatoria estatal “en tempo récord”, acadando para a cidade “recursos fundamentais para reforzar a promoción do emprego na cidade e de xeito específico entre o sector da mocidade, algo fundamental para este goberno municipal”.

Obradoiro de coaching para desenvolvemento persoal

O alcalde visitou o obradoiro de coaching para o desenvolvemento persoal de persoas emprendedoras, que organizou o Concello no Castro de Santomé, no que participaron un total de 21 mozos e mozas. Este é un dos obradoiros de verán organizados este verán pola Concellería de Xuventude coa finalidade de ensinar técnicas de motivación para afrontar o futuro, dun xeito lúdico e en contacto co medio natural

Neste caso, a iniciativa pretende axudar a mellorar o proxecto de emprendemento a través do coaching, cunha metodoloxía eminentemente práctica, participativa e dinámica, e potenciando a aprendizaxe significativa, que se basa nas experiencias e coñecementos das persoas participantes, que son protagonistas da formación.

O curso usa diversas metodoloxías pedagóxicas incluíndo técnicas de coaching de equipos e dinámicas grupais, e actividades de outdoor. Cada dinámica vai acompañada dun traballo previo e unha conclusión e transferencia que permitirá identificar os aspectos claves, o aprendizaxe e a sua aplicación na sua volta ao traballo diario.

O programa de obradoiros que organiza a Concellería de Xuventude continuará o día 19 de agosto, cun taller de “Teambuilding con Paintball”, cuxo obxectivo é mellorar a capacidade de traballo en equipo dos participantes, dotándoos de ferramentas que lle permitan alcanzar unha elevada eficiencia nun ambiente laboral satisfactorio.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.