Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O 8 de novembro finaliza o prazo para que persoas desempregadas de Ourense poidan apuntarse á próxima Lanzadeira de Emprego que funcionará na cidade. Servirá para axudar a 20 persoas desempregadas a optimizar a súa procura de traballo e contar con novas posibilidades de inserción laboral. O programa está impulsado por Fundación Santa María a Real, Fundación Telefónica e o Concello. Para iso, contan co cofinanciamento do Fondo Social Europeo, dentro do programa operativo POISES.

As persoas interesadas poden apuntarse ao programa, de carácter voluntario e gratuíto, na páxina web do programa Lanzadeiras, no Centro de Iniciativas Empresariais e a Oficina de Atención Cidadá.

A próxima Lanzadeira de Emprego de Ourense será a terceira que funcione na cidade tras as dúas anteriores edicións celebradas en 2016, con bos resultados, cun balance de inserción laboral do 60%.

Comezará a funcionar a finais de novembro e servirá para axudar a 20 persoas desempregadas a mellorar as súas competencias profesionais e adestrar unha nova procura de traballo en equipo, acorde ás novas características do mercado laboral actual.

Destinatarios e requisitos

O III Lanzadeira de Emprego de Ourense irá destinada a 20 mozos desempregados, menores de 35 anos. No entanto, se as 20 prazas non se cobren con estes perfís, se reserva a posibilidade de que cinco poidan destinarse a persoas de maior idade, ata os 59 anos. Poderán ter calquera nivel formativo (ESO, Formación Profesional, Bacharelato, así como diplomaturas ou licenciaturas universitarias) e proceder de calquera sector laboral, teñan ou non experiencia previa.

Prazo e modo de inscrición

As persoas interesadas en participar no programa, de carácter gratuíto e voluntario, dispoñen ata o 8 de novembro para inscribirse a través da web de Lanzadeiras (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) ou en formato presencial, solicitando e presentando o correspondente formulario no Centro de Iniciativas Empresariais (Rúa Pai Feijoo, 1ª), en horario de 8 a 15 horas; ou na Oficina de Atención Cidadá (Concello, Praza Maior, 1), en horario de 9 a 14 e de 16 a 20 horas.

Que farán na Lanzadeira?

As 20 persoas que resulten seleccionadas, reuniranse varios días á semana en locais cedidos gratuitamente polo Concello de Ourense. Coa guía e orientación dun técnico especializado levarán a cabo diversas actividades para optimizar a súa procura de traballo: talleres de autoconocimiento e intelixencia emocional, dinámicas de comunicación, marca persoal e procura de emprego 2.0; adestramento de entrevistas persoais; elaboración de mapas de empregabilidade e visitas a empresas.

Ferramenta eficaz

Desde a Fundación Santa María a Real explican que a lanzadeira non é un mero curso para actualizar o currículo, nin unha axencia de colocación onde se dea traballo aos participantes. É un programa intensivo de cinco meses para axudar a persoas desempregadas a activar e optimizar a súa procura de traballo no mercado actual, con novas técnicas que lles permiten gañar confianza e seguridade nas entrevistas, e con novas actividades que lles achegan ao tecido empresarial. Con esta metodoloxía han funciona xa máis de 400 lanzadeiras no país durante o últimos catro anos, con máis de 8.000 participantes e unha media de inserción laboral do 60%.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.