Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O proxecto Ourense + foi presentado aos axentes sociais, empresariais e ambientais da cidade co fin de dar a coñecer as súas accións e obxectivos, así como para abrir vías de comunicación e cooperación cos distintos axentes sociais para o desenvolvemento do proxecto e o fomento da economía verde na cidade. Ourense + conta cun orzamento de 158.627 euros dos cales un 80% é financiado pola Fundación Biodiversidade e o FSE.

A Fundación Biodiversidade, aprobou recentemente a participación do proxecto Ourense +, promovido polo Concello de Ourense, desde a concellaría de Promoción Económica, no programa Emprega Verde.

O Programa Emprega Verde é un programa promovido desde o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e a Fundación Biodiversidade para o impulso e a mellora do emprego, o emprendimiento e o Medio Ambiente. O programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020.

O proxecto, cunha duración de 12 meses, ten como obxectivo principal o promover a cultura emprendedora verde entre a sociedade, apoiando as ideas e proxectos que propoñan emprendedores para converterse en realidades empresariais. O proxecto actúa na promoción de novos proxectos empresariais nun dos sectores craves do futuro da economía europea, o sector Verde.

Entre os beneficiarios desta convocatoria atópanse, entre outros, asociacións empresariais, fundacións e asociacións ambientais.

Nas distintas iniciativas do proxecto Ourense + poden participar emprendedores, desempregados, traballadores por conta allea con proxectos emprendedores ou autónomos. Todas as iniciativas do proxecto Ourense + son gratuítas para os usuarios ao ser cofinanciadas polo Concello e o Fondo Social Europeo a través da Fundación Biodiversidade.

O alcalde, Jesús Vázquez Abad, sinalou que "estamos ante un proxecto creado para dar resposta ás principais necesidades do futuro empresario. Sentamos as bases e achegamos ferramentas para axudar ás iniciativas empresariais que xurdan amparadas na coñecida como Economía Verde".

O concelleiro de Promoción Económica, Jorge Pumar, resaltou que "o proxecto é unha ferramenta máis posta a disposición dos emprendedores que pretende acompañar ao futuro empresario/a desde o momento da idea, ata a súa primeira venda, pasando polas fases de maduración do proxecto e posta en marcha do mesmo".

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.