Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Como novidade, esta cuarta edición non estará destinada exclusivamente a mozas, senón que a súa participación ábrese a persoas en situación de desemprego con idades comprendidas entre os 18 e os 60 anos. Poderán ter calquera nivel de estudos e proceder de calquera sector laboral

As persoas interesadas en participar nesta iniciativa, que en anos anteriores rexistrou unha media de inserción laboral do 60%, dispoñen ata o 31 de outubro para presentar a súa inscrición na web de Lanzadeiras, no Centro de Iniciativas Empresariais ou na Oficina de Atención Cidadá

A próxima Lanzadeira de Emprego de Ourense será a cuarta que funcione na cidade tras as tres edicións anteriores celebradas en 2016 e 2017 que remataron con moi bos resultados, xa que o 60% dos seus participantes modificaron a súa situación laboral: atopando traballo por conta allea, promovendo o seu propio negocio ou cursando Certificados de Profesionalidade con acceso a prácticas laborais.

"A posta en marcha de proxectos que beneficien a empleabilidad e a creación de postos de traballo é un dos principais obxectivos do Grupo de Goberno. O éxito das tres edicións anteriores da lanzadeira é un aval de que se está facendo ben o traballo: dando formación e oportunidades a ourensáns que están a atopar traballo ou ben montando as súas propias empresas", sinala o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

O rexedor destaca que o Concello "dará sempre todo o seu apoio a proxectos como este, que supoñen un reforzo das habilidades profesionais e dá novas ferramentas aos ourensáns en situación de desemprego para que accedan ao mercado laboral de forma efectiva. Dar resposta ás necesidades do día a día dos nosos cidadáns, especialmente en materia laboral e social, é prioritario para o Grupo de Goberno", sinala o alcalde de Ourense Jesús Vázquez.

Pola súa banda, o concelleiro de Promoción Económica, Jorge Pumar, definiu a colaboración coa Fundación Santa María a Real e a Fundación Telefónica como "unha oportunidade para ofrecer alternativas laborais efectivas para os ourensáns que queren acceder ao mercado laboral. Con este proxecto, os participantes aprenderán a traballar en equipo e a ter novas dinámicas á hora de enfrontarse a entrevistas de traballo ou se queren montar o seu propio negocio".

Persoas destinatarias

A IV Lanzadeira de Emprego comezará a funcionar en novembro e dispoñerá de 20 prazas, destinadas a persoas en situación de desemprego con idades comprendidas entre os 18 e os 60 anos. Poderán participar persoas con calquera nivel formativo (sen estudos, ESO, Formación Profesional, Bacharelato ou estudos universitarios), e procedentes de calquera sector laboral, con ou sen experiencia previa.

Con iso perséguese configurar un equipo o máis variado e heteroxéneo posible para que entre os seus integrantes non exista competencia á hora de buscar traballo, senón que compartan coñecementos e experiencias, e aposten por unha cultura colaborativa para impulsar o seu acceso ao mercado laboral.

Que farán nas lanzadeiras?

As vinte persoas que resulten seleccionadas, reuniranse varios días á semana en locais cedidos @gratuitamente polo Concello de Ourense. Coa guía e orientación dun técnico especializado da Fundación Santa María a Real levarán a cabo diversas actividades para optimizar a súa procura de traballo: talleres de intelixencia emocional, dinámicas de comunicación, marca persoal e procura de emprego 2.0; adestramento de entrevistas de traballo; elaboración de mapas de empleabilidad e visitas a empresas.

Optimizar a procura laboral

"A lanzadeira non é un mero curso para actualizar o currículo. Tampouco é unha axencia de colocación onde damos traballo aos participantes. É un programa intensivo de cinco meses para axudar a persoas desempregadas a activar e optimizar a súa procura de traballo no mercado actual, con novas técnicas que lles permiten gañar confianza e seguridade nas entrevistas, e con novas actividades que lles achegan ao tecido empresarial", explica o director de Lanzadeiras, Álvaro Retortillo, quen lembra que o programa se ha consolidado en todo o país "como unha ferramenta innovadora e eficaz na loita contra o paro".

Bos resultados

"As lanzadeiras son un proxecto ilusionante e innovador no seu enfoque e na súa aposta por entender o traballo colectivo como unha maneira de superar a situación de desemprego. Desde Fundación Telefónica apoiamos esta iniciativa buscando ser un axente multiplicador que potencien os seus bos resultados, axudando a persoas desempregadas a atopar o seu camiño laboral", agrega o Director de Relacións Institucionais desta entidade, Joan Cruz.

Prazo de inscrición

As persoas interesadas en participar no programa, de carácter gratuíto e voluntario, dispoñen ata o 31 de outubro para inscribirse a través da web de Lanzadeiras (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de- inscripcion) ou en formato presencial, solicitando, enchendo e entregando o correspondente formulario de inscrición nas dependencias do Centro de Iniciativas Empresariais (Rúa Pai Feijoo, 1ª), en horario de 8 a 15 horas; ou na Oficina de Atención Cidadá ( Concello, Praza Maior, 1), de 9 a 14, e de 16 a 20 horas.

Documentación

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.