Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

La Molinera propón novas actividades infantís e interxeneracionais para difundir as novas tecnoloxías na cidade, con máis de 200 prazas gratuítas.

Este venres 22 de febreiro abre a inscrición en obradoiros de impresión 3D, presentacións dixitais, robótica, tecidos electrónicos e programación para a cativada.
“Na planificación das actividades do centro é clave a formación dos cativos, con actividades extraescolares que os acheguen ás novas tecnoloxías de forma que atopen nelas vías para fomentar a súa capacidade e as súas habilidades”, apunta Jorge Pumar, concelleiro de Promoción Económica.
Tamén haberá obradoiros dirixidos a público de todas as idades sobre litofanía, cargador para móbil reciclado, fabricación de próteses e férulas ou veleiro radio control.

Ourense, 21 de febreiro de 2019

Cinco novos obradoiros achegarán a cativada ás novas tecnoloxías no centro municipal La Molinera. Nenos e nenas de ate 16 anos terán a oportunidade de desenvolver as súa creatividade e de profundizar en técnicas coma as presentacións dixitais, a impresión 3D, a robótica, os tecidos electrónicos e a programación. O Concello abrirá este venres día 22, ás 12.00 horas, o prazo de inscrición en todas estas actividades. Ofértanse un total de 205 prazas: 130 para as propostas interxeneracionais e 75 para público infantil. A programación deste trimestre do centro municipal aposta tamén polas actividades interxeneracionais, que reunirán persoas adultas e cativas noutras 5 propostas, na que quen participe aprenderá a facer litofanías, férulas, veleiros radio control e aínda cargadores para móbiles con materiais reciclados.

“Na planificación de actividades de La Molinera consideramos clave a formación dos cativos, que son o futuro da cidade, desenvolvendo actividades de carácter extraescolar que os acheguen ás novas tecnoloxías de forma que atopen nelas vías para fomentar a súa capacidade e as súas habilidades, así como para que as integren no seu desenvolvemento e no seu crecemento”, di Jorge Pumar, concelleiro de Promoción Económica.

As actividades infantís, englobadas co título “Obradoiros steam makers”, serán sempre en horario de tarde, de 18 a 19.30 horas:

- Obradoiro artístico dixital. Deseña, crea, expón o teu mundo dixital con Photoshop: desde o luns 11 de marzo ata 13 de maio, para rapazada de 10 a 16 anos.

- Impresión 3D ao alcance de todos. Deseña, crea, imprime os teus propios deseños. Os martes, desde o 12 de marzo ata o 23 de abril, para rapazada de 11 a 16 anos.

- Robótica: o coche autónomo nas túas mans. Crea o teu robot segueliñas. Os mércores, desde o 6 de marzo ate o 15 de maio (0 a 16 anos).

- E-téxtil: tecidos electrónicos, roupa intelixente (12 a 16 anos), os xoves, desde o 6 de marzo ate o 15 de maio.

- Programación: laboratorio de inventos con Microbit, (11 a 16 anos) os venres, desde o 8 de marzo.

Cada actividade ten 15 prazas. As inscricións poderanse realizar nas páxinas web de La Molinera e da Aula CeMIT; www.lamolinera.net e www.cemit.xunta.gal/centro/55. Colaboran nestas actividades Abanca, Fundación Aquae, Vuaqua e Fundación Telefónica.

As actividades interxeneracionais agrupan 5 propostas para a co-creación en familia ou en grupos abertos a participantes de todas as idades, desde os 11 anos. Serán de 18 a 20h. Nestas actividades colaboran aBanca e Amtega.

CARTEL_FAB_LAB_LA_MOLINERA-001.jpg

 

- Creación de litofanías: Deseña, fabrica a partir- Creación de litofanías: Deseña, fabrica a partir de fotografías relevos en impresión 3D: Martes 16 e 23 de abril (20 prazas).

- Cargador para móbil reciclado, no que aprenderán a fabricar un cargador con pezas recicladas, impresión 3D e corte láser que poderá ser utilizado con enerxía solar ou eólica, Os martes, desde o 30 de abril ao 4 de xuño (20 prazas).

- Fabricación de próteses e férulas: aprender a escanear, deseñar e fabricar en minutos unha férula personalizada con impresión 3D, os venres, desde o 1 de marzo ao 26 de abril (30 prazas).

- Fabricación de veleiro radio control, con corte láser, impresión, robótica e Arduino. Os venres do 30 de maio ao 7 de xuño (30 prazas).

- Coñece o teu FabLab, os venres, desde marzo. Neste caso, a actividade será desde as 19.30 ás 21.30 horas, no que os deseñadores recibirán apoio para desenvolver os seus proxectos no FabLab do centro municipal (30 prazas).

 

Toda a información en Actividades La Molinera

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.