Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

 

Un total de 20 persoas desempregadas comezaron a adestrar unha nova procura de traballo na II Lanzadeira de Emprego de Ourense, impulsada pola Fundación Santa María a Real, Fundación Telefónica e o Concello, coa cofinanciación do Fondo Social Europeo, dentro do programa operativo POISES.

O equipo da lanzadeira está constituído por 20 persoas desempregadas (15 mulleres e 5 homes) con idades comprendidas entre os 19 e 46 anos. Teñen diversos perfís formativos (Formación Profesional, Bacharelato ou estudos universitarios) e proceden de diferentes sectores, como administración, fontanaría, dereito, comunicación, enxeñarías, ou educación, entre outros.

Lida Enrich é a técnica que realizou o proceso de selección e a encargada de xestionar a lanzadeira durante o próximos cinco meses. Explica que é un grupo heteroxéneo, con experiencias moi variadas, co que adestrará unha procura de traballo en equipo, para que poidan mellorar a súa motivación, coñecer novas ferramentas de procura de traballo, reforzar as súas competencias transversais e multiplicar as súas oportunidades de inserción laboral.

"Están moi ilusionados. O que máis lles gustou é a posibilidade de compartir as súas experiencias e medos con outras persoas na súa mesma situación; a idea de traballar todos para todos, e de sumar esforzos para acceder ao mercado laboral", agrega Lida.

Que farán na Lanzadeira?

Durante os vindeiros cinco meses, reuniranse varios días á semana no Centro de Iniciativas Empresariais, cedido polo Concello. Levarán a cabo sesións de coaching e intelixencia emocional, dinámicas de comunicación, marca persoal e procura de emprego 2.0; adestramento de entrevistas persoais; elaboración de mapas de empleabilidad, visitas a empresas, reunións con emprendedores e procesos de intermediación laboral con responsables de Recursos Humanos.

Bos resultados

O Director de Relacións Institucionais de Fundación Telefónica, Joan Cruz, destacou que "as Lanzadeiras son un claro exemplo de como as persoas se organizan de forma solidaria cunha misión moi clara: cambiar a actitude na procura de emprego, evolucionar persoal e profesionalmente, e conseguir unha oportunidade de futuro no mercado de traballo para todos os integrantes".

Inscrición aínda aberta

A inscrición para mozos menores de 35 anos continuará aberta na web do programa www.lanzaderasdeempleo.es, por se hai persoas que seguen interesadas en participar e pasar á lista de reserva, ante posibles baixas de participantes por inserción laboral durante os dous primeiros meses.

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.