Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Nas derradeiras décadas, na nosa contorna máis inmediata tense avanzado moito en materia de igualdade, mais todas e todos somos conscientes de que aínda queda moito máis por facer para poder dicir abertamente que vivimos nunha sociedade realmente igualitaria en termos de xénero.

Por iso, o Concello de Ourense a través do Centro Municipal de Información á Muller, busca darlle continuidade ao traballo de promoción da equidade de xénero a nivel local: como entidade pública que é, ten a obriga e a responsabilidade de impulsar políticas públicas que favorezan a equidade entre mulleres e homes removendo os obstáculos que a impiden.

Este III Plan para a Promoción da Equidade de Xénero 2017 / 2020, consensuado cos grupos políticos, persoal técnico, a comisión de violencia de xénero e o movemento asociativo, estará durante os seguintes 30 días exposto a través da páxina web porque entendemos que a promoción da igualdade é algo transversal a toda a sociedade e, polo tanto, a responsabilidade é conxunta e compartida.

Pedímosche que, durante este período de exposición pública, fagas as achegas que consideres necesarias previas á aprobación definitiva do texto.

Máis información

O III Plan para a Promoción da Equidade de Xénero (pdf)

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.